2022 Delivered to Intac Vic

Aquest mes de maig hem impartit el curs online: Tinc una botiga física, com puc vendre per internet?, que ha durat 12 hores, i ha estat organitzat per Intac Vic; estava 100% Subvencionat pel Consorci per a la formació continua de Catalunya, i estava adreçat a treballadors/es en actiu i/o autònoms/es, amb ganes d’aprendre les opcions que hi ha actualment per vendre online.

Els objectius del curs eren els següents:

???? Conèixer quines possibilitats té un comerç actualment per vendre també els seus productes per internet, amb el menor cost i esforç.
???? Conèixer les eines per poder fer-ho.
???? Saber valorar si cal disposar d’una pàgina web pròpia o no.

???? El programa constava del següent:

1. Avantatges i inconvenients del comerç electrònic.

2. Reflexions prèvies sobre els nostres productes i la nostre botiga.

2.1. Clients

2.2. Preus

2.3. Marges

2.4. Models

2.5. Competència

3. Recursos gratuïts per fer visible la nostre botiga física a internet

4. Diverses maneres per vendre per internet: Avantatges i inconvenients.

4.1. Web pròpia

4.2. Marketplaces o com vendre online sense tenir botiga.

4.3. Xarxes socials

5. Eines i recursos per calcular i valorar el cost de les diferents opcions.

Ha estat un curs molt ben aprofitat per les persones que hi han assistit, el fet que sigui online i que els conceptes que s’expliquin estiguin directament relacionats amb aquest món, fa que sigui més fàcil de compartir pantalles i recursos per poder explicar el temari, també es pot veure amb més detall els processos i els pas a pas, i això facilita la comprensió i el seguiment.

En tots els cursos que fem, sempre plantegem una primer part de la classe en la que s’expliquen els conceptes bàsics de la matèria, per després poder passar a la prat pràctica i aplicar tot el que s’ha vist de forma més teòrica, perquè sense cap mena de dubte la practicar és la millor forma d’aprenentatge.

Des d’aquí donem les gràcies a Intac Vic per confiar en nosaltres una vegada més, i a totes les persones que han assistit al curs, i que han mostrar tan interès i predisposició per aprendre, això ens omple de satisfacció!