concursos a les xarxes socials

Val la pena fer concursos i promocions a facebook?

Els concursos i les promocions a facebook són una de les principals formes d’obtenir un creixement en el nombre d’admiradors, ja que hi ha grans possibilitats de viralitat per la fàcil participació dels usuaris, Facebook ha deixat d’imposar tantes restriccions com al principi, és una forma d’atraure clients potencials i augmentar el coneixement de la marxa, i també pot generar una base de dades per a futures accions.