Com funcionen les variables del marketing mix?

mk mixLes variables del marketing mix en els processos estratègics de les empreses són essencials, el punt de partida és la definició de la visió, la missió, els valors i l’estudi de la seva situació actual i del seu entorn.

Hi a tres possibles estratègies:

Lideratge de costos

Diferenciació

Concentració en un nínxol de mercat.

El repte és portar a la pràctica les estratègies per aconseguir els objectius marcats, i això es canalitza a través de les eines del marketing mix. 

  • A partir de l’estudi les necessitats dels clients l’empresa ofereix un producte o servei per satisfer aquestes necessitats.
  • Caldrà decidir a quin preu es vendrà el producte o servei.
  • Caldrà decidir també com es distribueix el producte o servei al client.
  • Finalment caldrà comunicar al client com el producte o servei pot satisfer la seva necessitat.

Cal que tots aquests elements estiguin integrats, el tot és més important que les parts.

Aquest procés caldrà repetir-lo en cada nou mercat, ja que les organitzacions i els clients tenen necessitats que canvien i l’empresa s’ha d’adaptar als canvis del mercat.

L’estratègia de productes és l’element bàsic del marketing mix per aconseguir satisfer les necessitats dels clients.

Varis autors han definit el concepte de producte:

*Kotler distingeix tres components diferents d’un producte:

– Producte tangible: És reconegut immediatament com la cosa venuda: llapis, llibres, detergents, curs de formació, etc. És el que es pot veure, sentir, olorar, tocar.

– Producte ampliat: És el producte tangible més el conjunt de serveis que l’acompanyen.

Producte genèric: És el benefici essencial que el client espera rebre del producte.

L’estratègia dels venedors ha d’estar inspirada en oferir beneficis al client enlloc de les qualitats del producte.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply