Valoració i avaluació: imprescindibles a AdWords

Un cop hem acabat de configurar la nostra campanya a Google AdWords és imprescindible que fem un seguiment i una valoració del què està passant per tal d’optimitzar al màxim el pressupost que hem establert, i en aquesta fase cal que ens fixem en aspectes com les paraules clau que generen més clics, els dispositius més utilitzats per fer les cerques (PC, mòbils o tablets),i els dies i les hores en què es generen més clics.

VALORACIÓ GOOGLE ADWORDSAmb aquesta informació es podrà anar ajustant la campanya per maximitzar l’impacte, i caldrà anar eliminant les paraules clau amb CTR (Clic / Impressions) baixos, afegir noves paraules clau, o modificar els CPC (Costos per Clic) de paraules amb poc volum d’impressions.

Per valorar també cal tenir en compte els dos factors que determinen el rànquing d’un anunci a Google AdWords que són l’oferta econòmica (Cost Per Clic) i el nivell de qualitat, que és un valor de l’1 al 10 que s’aplica a cada keyword que utilitzem al nostre anunci, per tant si les nostres paraules clau tenen un nivell de l’1 al 4 caldrà substituir-les, si és del 5-6 caldrà optimitzar la seva rellevància, i si és del 7-10 significa que estan optimitzades.

El nivell de qualitat, que el podem veure al costat de cada paraula clau utilitzada, a la columna d’estat, s’aplica en base als següents factors el CTR, que és l’aspecte més important, la rellevància de les keyword i de l’anunci, la landing page de destí i la qualitat del contingut, i l’historial que es pugui tenir a AdWords, és a dir la mitjana de tots els anuncis i paraules clau del compte.

Per tenir una idea matemàtica de la qualitat d’una paraula clau cal fer una senzilla operació que és multiplicar el CPC pel nivell de qualitat, amb el sabrem el rànking que té aquell keyword.

El mateix google AdWords també fa un diagnòstic de cada paraula clau i ens mostra si aquestes activen l’anunci o no, i si no ho fan explica el motiu, que pot ser l’oferta de Cost Per Clic, o el nivell de qualitat massa baixos.

Encara que moltes vegades la valoració és una de les tasques que més costa de fer, també és la més important per valorar el resultat de les accions que fem, tant si són campanyes de Google AdWords com qualsevol altra acció de marketing i comunicació.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply