Una mirada a tres solucions de codi obert per crear comerç on-line

En anteriors posts s’ha explicat les diferents opcions que hi ha en quant a programari per crear una botiga on-line, en aquest ens centrarem en tres programes de codi obert per veure els avantatges i inconvenients de cada un.

prestashop iiPRESTASHOP és un programa adequat per projectes de mida mitjana-baixa, amb un pressupost ajustat i amb un catàleg de productes de mida normal, que no sobrepassi els 4.000 o 5.000 articles.

Avantatges:

Facilitat d’ús i desenvolupament davant d’altres plataformes

El cost pot ser relativament econòmic

La personalització és bastant senzilla amb uns quants coneixements de CSS

El pannell d’administració és fàcil d’utilitzar i resulta molt intuïtiu

Disponible en varis idiomes

Opcions d’optimització SEO

Inconvenients:

Problemes de rendiment de la base de dades quan es té un volum gran de productes (més de 10.000)

Comunitat de desenvolupadors majoritàriament en francès, anglès, tot i que també alguns en espanyol

MAGENTO és adequat per grans projectes, tant en pressupost com en capacitat tècnica de desenvolupament; catàlegs extensos (amb varis mils de referències) i necessitats altes de personalització de la botiga on-line.

Avantatges:

És la plataforma de comerç electrònic de codi obert més potent i complerta

Gestió de comandes i logística molt completa i potent

Possibilitat de realitzar vendes creuades

Gran capacitat de personalització

Busca per AJAX (augmenta l’usabilitat al mostrar suggerències en els resultats abans d’enviar el formulari)

Inconvenients:

Alt cost d’implementació

Requeriments tècnics del servidor bastant alts, se sol aconsellar un allotjament adequat

Comunitat de desenvolupadors majoritàriament en anglès

Corba d’aprenentatge alta, necessitat de formació específica.

Finalment OPENCART és recomanable per projectes de poc tamany, amb un pressupost ajustat, un catàleg de productes normal (amb uns cents articles), que es vulgui llençar en poc temps i sense molts requisits de disseny.

Avantages:

Combina bones característiques amb la facilitat d’ús i configuració per usuaris sense molts coneixements tècnics

Necessita un servidor amb uns requisits tècnics menys exigents que altres plataformes

El pannell d’administració és fàcil d’utilitzar i molt intuïtiu

El temps de desenvolupament sol ser bastant baix.

El motor de la base de dades no ha de ser InnoDB, pel que el temps d’execució és menor, es guanya en velocitat.

Inconvenients:

El número de plantilles és bastant escàs.

El sistema de gestió és bastant complert.

La decisió final serà en funció de les característiques concretes de cada projecte, però abans de prendre la decisió, hem de valorar també quin tipus de integració amb la resta de processos i eines TIC de l’empresa necessitem, per exemple l’ERP, el CRM o el programa de facturació i comptabilitat; però això no sempre és possible fer-ho de forma fàcil, i per tant és important fer una bona anàlisi de les possibilitats d’integració de les solucions de comerç electrònic i del nostre programari interns abans de començar. No obstant això, normalment és interessant per a les PIMEs començar per solucions senzilles i poc integrades i, a mesura que es va consolidant el comerç electrònic a l’empresa, anar pensant en la internacionalització.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply