Xarxes socials

Identitat digital versus identitat corporativa

Ara la marca ja no és el que una empresa diu, sinó que és sobretot el que diuen els consumidors,identitat digtial coporativa ja que s’ha passat de mitjà a contingut, de periodicitat a temps real, de unidireccionalitat a interactivitat, de informació a coneixement, però sobretot d’audiències grans i diluïdes a usuaris molt més segmentats, compromesos i apassionats, per tant caldrà que les accions digitals vagin d’acord amb la identitat corporativa per tal de crear la imatge correcta.

10 anys de facebook!

Una de les xarxes socials per excel·lència: Facebook ha complert 10 anys recentment, hi ha qui diu que està condemnada al fracàs i al desús, hi ha qui també diu que aquesta xarxa social ja no està de moda i que els joves busquen altre opcions, hi ha qui pensa que si no és a facebook no té presència a les xarxes socials…