Nadal 2014

L’enemic invisible, una alternativa més divertida que el clàssic amic invisible!

REGLAMENT 12/2014, SOBRE L’APROVACIÓ DE LA NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ A L’ENEMIC INVISIBLE DE LA REPÚBLICA INDEPENDENT DE CASA D'ALGÚ, APROVAT EL DIA 10 DE DESEMBRE DEL 2014. L’objecte d’aquest reglament es aprovar les bases de participació a l’enemic invisible realitzable com a alternativa a l’amic invisible. TÍTOL I Requisits d’accés Pot participar a l'esmentada activitat tota persona que...