mercats

Perquè internacionalitzar?

Mercat interior saturat. Combatre competidors estrangers, sobretot els asiàtics, i mantenir les vendes. Busca de mercats menys competitius o en una etapa diferent del cicle de vida del producte o servei. Aparició de nous mercats molt atractius. Incentius governamentals i dèficit comercial Accedir a un mercat més gran, poder assolir economies d’escala i reduir les despeses fixes com el...