Experiència

Obstacles per exportar?

Dificultats financeres per exportar. Actitud mental desfavorable de la direcció Dificultat per identificar mercats exteriors Falta d’experiència en altres cultures i negocis. Excés de burocràcia i temps dels directius. Selecció de distribuïdors fiables. Dificultat amb les reglamentacions governamentals. Adaptació dels productes. Forts competidors estrangers. Falta de coneixement en processos d’exportació. Falta de personal qualificat. Falta de coneixement de l’idioma. Costos de transport. Escassa dimensió empresarial. Competència de nous...