Sabem com tractar les dades de caràcter personal que manipulem?

expedientsAquesta temàtica potser és una mica feixuga que d’altres del món del marketing, la comunicació i el social media, però en el dia a dia de la feina tractem amb dades de caràcter personal, i hi ha una llei que es diu LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) que regula els aspectes del tractament d’aquest tipus de dades, i un de molt important són les tres nivells de seguretat pels fitxers que continguin dades de caràcter personal: baix, mitjà i alt. Aquests nivells tenen un caràcter acumulatiu, és a dir, per cada un d’ells es disposaran unes mesures. Cada nivell haurà de complir les determinades per aquell i les anteriors.

La determinació dels nivells de protecció en els arxius de caràcter personal es determina en funció de la informació continguda, sent considerats:

Fitxers de nivell alt, els que contenen dades:

arxiu-Ideologia, afiliació sindical, creences, origen racial, salut o vida sexual i respecte als que no es prevegi la possibilitat d’adoptar el nivell bàsic.

-Obtinguts amb finalitats policials sense el consentiments de les persones afectades.

-Derivats d’actes de violència de gènere.

-Fitxers de nivell mig, els que contenen dades:

base de dades-Relatives a la comissió d’infraccions administratives o penals.

-Que es regeixin per l’article 29 de la LOPD (prestació de serveis de solvència patrimonial i crèdit).

-D’administracions tributàries, i que es relacionin amb l’exercici de les seves potestats tributàries.

-D’entitats financeres per les finalitats relacionades amb la prestació de serveis financers.

-D’entitats gestores i serveis comuns de seguretat social, que es relacionin amb l’exercici de les seves competències.

-De mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat socials.

-Que ofereixin una definició de la personalitat i permetin avaluar determinats aspectes de la mateixa o del comportament de les persones.

-Dels operadors de comunicacions electròniques, respecte de les dades de tràfic i localització.

Fitxers de nivell baix, els que contenen dades:

documents-Qualsevol fitxer que contingui dades de caràcter personal.

-També aquells que continguin dades d’ideologia, afiliació sindical, religió, creences, salut, origen racial o vida sexual, sempre i quan:

-Les dades s’utilitzin amb la única finalitat de realitzar una transferència dinerària a entitats de les que els afectats siguin associats o membres.

-Es tracti de fitxers o tractaments d’aquests tipus de dades de forma incidental,que no guardin relació amb la finalitat del fitxer.

-En els fitxers o tractaments que continguin dades de salut, que es refereixin exclusivament al grau o condició de discapacitat o la simple declaració de                           invalidesa, amb motiu del compliment dels deures públics.

Per tant cal saber el nivell de seguretat que exigeixen les dades que manipulem i actuar d’acord amb el que marca la llei, no fos cas que tinguéssim algun disgust.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply