Quins passos més seguir per crear l’estratègia de marketing digital?

Per continuar creant l’estratègia de marketing digital és completament recomanable seguir les premisses del pla de marketing general de l’empresa i negoci, ja que el pla d’acció en xarxes socials és una extensió d’aquest, i els seus elements han de ser coherents, a través de les xarxes socials no ens podem posar a comunicar coses que no tenen res a veure amb el que es transmet per altres element off-line. Ens dirigirem als mateixos públics i cal transmetre els mateixos valors i les característiques del negoci, però utilitzant els mitjans digitals; per tant cal que prèviament es tingui clar QUÈ cal fer, i COM fer-ho.

Un punt clau en qualsevol planificació estratègica és saber com són els nostres clients, i adaptat a les xarxes socials caldria saber quins canals utilitzen per obtenir informació de l’empresa, com interactuen amb l’organització, i quines plataformes del web 2.0 fan servir. Dels usuaris als que ens volem dirigir caldria saber el seu nivell adquisitiu, els seus horitzons de consum, l’edat, el sexe, la localització geogràfica, l’estil de vida, els interessos, el seu sistema de valors, etc.

Pel que fa al propi negoci i sector és important saber quina imatge es vol transmetre, com ha de ser percebuda la marca i de quins recursos es disposa per poder gestionar les xarxes.

Quan es tingui tota aquesta informació estratègica és quan cal pensar quines seran les plataformes digitals més adequades: facebook, twitter, blogs, youtube, pinterest, instagram, etc., ja que cada una té unes característiques concretes i cal buscar les que siguin més adequades en cada cas, doncs cada canal requerirà uns continguts diferents, i uns mecanismes de participació particulars.

És recomanable definir quina serà la xarxa social principal, i les secundàries, per exemple si s’utilitza un blog perquè es té molt coneixement sobre un sector, aquesta seria l’eina principal, que pot estar recolzada per un facebook o per un twitter per ajudar a difondre els continguts del blog; o si es vol crear un canal específic per atendre els clients, potser l’eina principal podria ser un twitter.

I finalment donarem tres consells per tal de fer una correcta estratègia en xarxes socials:

  • Cal ser reals i autèntics per poder aconseguir bones relacions virtuals.
  • Cal anar als llocs on hi ha les nostres audiències i centrar-nos allà, ja que no té cap sentit voler estar a tot arreu.
  • Cal fer un treball constant i no donar-se fàcilment per vençut, ja que les xarxes socials tan sols funcionen amb dedicació i per aconseguir relacions fortes calen interaccions regulars.
Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply