Quin mitjà de comunicació i quin suport publicitari utilitzem?

Per continuar amb el  pla de marketing i comunicació creat caldrà decidir quin mitjà de comunicació i quin suport publicitari utilitzem. 

Els mitjans de comunicació, convencionals o no, permeten difondre el missatge que l’empresa vol comunicar. El mitjà de comunicació és l’instrument que serveix per comunicar el missatge publicitari. Són exemples de mitjans de comunicació la ràdio, la premsa, la televisió…

La planificació de mitjans consisteix a analitzar els mitjans i suports publicitaris amb la finalitat de determinar les audiències de cadascun d’ells i seleccionar-ne els més adequats per distribuir amb eficàcia el pressupost publicitari.

Un suport publicitari és el conjunt d’elements que formen el mitjà de comunicació. Són les múltiples possibilitats que tenim per fer-ne publicitat en el mitjà. Són exemples de suports publicitaris de la televisió els diferents canals: TV1, TV2, TV3, Canal 33…

La planificació de mitjans ha de concretar també l’espai o el format publicitari, és a dir, l’espai destinat a la publicitat en un mitjà concret. Per exemple, en una cadena de televisió tenim diferents possibilitats per fer publicitat: espots, publireportatges, telepromoció…

Telepromoció fa referència a l’espai publicitari inserit dins d’un programa, simulant que és part d’aquest.

Suports i espais publicitaris

A continuació esmentem alguns dels possibles suports i els espais publicitaris de què disposen; en destaquem els següents:

  • televisió
  • cinema
  • ràdio
  • diaris
  • revistes
  • publicitat exterior
  • publicitat a internet
Mitjà de comunicació Suport publicitari Espai publicitari
Televisió Cadenes de televisió Telepromoció espots
Publireportatge
Bescanvi per programa (bartering)
Emplaçament de producte
Patrocini de programes
Telebotiga
Ràdio Emissores de ràdio Falca
Flaix
Menció
Patrocini
Concurs
Unitat mòbil
Cinema Sales de cinema Emplaçament de producte
Espots
Premsa escrita Revistes, diaris, catàlegs… Primera plana
Mitja plana
Robapàgina
Faldó
Doble plana
Internet Pàgines web, xarxes socials, correu electrònic… Anuncis tipus bàners, finestres pop-up
Anuncis a xarxes socials
Anuncis relacionats per recerca (publicitat contextual)
Missatges de correu
Vídeos promocionals

 

En propers posts explicarem les característiques a tenir en compte de cada un d’aquests suports publicitaris!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply