Què són les Relacions Públiques?

Relacions Públiques

Les Relacions Públiques són una eina de comunicació, que està integrada dins del mix d’un pla de màrqueting, i que s’ocupen de construir una bona relació amb els diversos públics i entorns que pot tenir l’empresa, i que tenen com a objectiu aconseguir una bona reputació, construint una imatge corporativa favorable, i intentant manejar i evitar rumors, històries o successos desagradables, quan hi hagi situacions de crisis, de manera que sigui la pròpia empresa qui tingui la paraula i el relat del que hagi pogut succeir.

Els departaments de Relacions Públiques poden realitzar les següents funcions:

 • Relacions amb la premsa
 • Publicitar certs productes
 • Crear i mantenir una relació amb les institucions nacionals, regionals o locals
 • Lobbing: mantenir una relació amb el govern o amb els legisladors per influenciar en la legislació que afecti a l’empresa
 • Relació amb els inversors
 • Col·laboració amb organitzacions sense ànim de lucre o ONG’s

Per altra banda les relacions públiques es poden dividir en funció del destinatari en:

 1. Relacions públiques internes: dirigides als treballadors i amb l’objectiu d’elevar la satisfacció, motivar-los, crear un clima de confiança a l’empresa i incrementar el seu sentit de preferència. Es poden utilitzar revistes internes, taulons d’anuncis, esdeveniments corporatius, etc.
 2. Relacions públiques externes: dirigides als diversos grups externs de l’empresa, accionistes, clients, comunitat, etc.

Les eines tradicionals de les relacions públiques són:

La premsa: els departaments de relacions públiques redacten notícies sobre l’empresa atractives per la premsa que després són publicades com a notícies en els mitjans.

 

 • Els discursos, participació en entrevistes o debats en reunions empresarials.
 • Els esdeveniments especials: des de rodes de premsa, presentacions multimèdia, etc.
 • Memòries anuals, catàlegs, revistes corporatives, etc.
 • Material audiovisual: DVD’s i vídeos on-line
 • Material d’identitat corporativa: logos, cartells, senyals, etc.
 • Internet: cada dia té més importància el disseny de la pàgina web corporativa i la participació en les xarxes socials del moment, com Instagram, Tik Tok,, Youtube o Twitter.

 

Cal tenir en compte que el departament de Relacions Públiques se sol trobar únicament en grans empreses, que tenen la necessitat de tenir eines per controlar el seu relat i poder gestionar de la millora manera possibles les crisis de reputació, però en qualsevol tipus d’empresa és important tenir en compte el que es diu de la la marca, i també cultivar una bones relacions amb tot l’ecosistema empresarial que tingui al volant.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply