Què són les conversions a AdWords?

conversionsLes conversions permeten veure la interacció dels usuaris a la nostra pàgina web una vegada han fet clic a l’anunci, és a dir, permeten veure que han fet a la web, si han enviat un formulari, o han formalitzat una compra, etc. Així es pot analitzar de forma detallada els diferents tipus d’accions i augmentar el que s’anomena ROI (Return of Investment o retorn de la inversió).

Adwords diferencia dos tipus de conversions:

Una per clic: per cada clic en un anunci d’Adwords que es tradueixi en conversió en un màxim de 30 dies.

Moltes per clic: Comptabilitza una conversió per cada conversió que es realitzi a partir d’un clic en un màxim de 30 dies.

Per configurar les conversions també caldrà incorporar un codi HTML a la web, a la secció concreta en la que es vulguin comptabilitzar les conversions, com per exemple subscripció en butlletins, o compra de productes. El codi també el rebrem per correu electrònic.

conversions IILa secció en la que es podran configurar és la de “Eines i Anàlisi” i opció “Conversions”, per crear-ne una  de nova caldrà definir els següents camps:

Nom de la conversió, Font (la més habitual és pàgina web), categoria (compra/venda, subscripció, etc) i valor de la conversió (opcional si volem conèixer el volum de transaccions a la pàgina).

Quan haguem configurat les conversions tindrem dades del número total de conversions, del cost de les conversions, i també els percentatges, i les podrem veure en el panell principal d’Adwords.

També es poden configurar les conversions des de Google Analytics, cal fer-ho a través de la configuració d’Objectius, i cada vegada que un usuari completa un objectiu es registra una conversió.

Hi ha quatre tipus d’objectius: Destinació, que l’usuari accedeixi a una URL específica; durada de la visita, pàgina / visita, especificar un mínim de pàgines vistes per visita; esdeveniment, l’usuari realitza una acció, com un clic a un anunci o una recomanació social (abans caldrà configurar prèviament el seguiment d’esdeveniments).

Si es defineixen les conversions des d’Analytics és possible importar-les a Adwords un cop integrats els dos comptes, però a l’inrevés no és possible!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply