Què es pot modificar en una web amb CSS?

Continuant amb la nostra sèrie de posts sobre CSS, és a dir Fulls d’estil amb cascada, podem respondre a la pregunta del titular i dir que amb aquests codis ho podem modificar pràcticament tot, podem donar la forma desitjada a tot el contingut, tenint en compte que si hi ha varis estils posats, el de sobre substituirà al de sota.

Per tal de poder treballar els codis CSS, primer cal que sapiguem en quina etiqueta estan col·locats, en el post anterior vam estar parlant sobre això i vam explicar com localitzar les etiquetes concretes que volem treballar. Un cop ho tenim clar caldrà que localitzem el codi CSS concret que volem modificar i caldrà saber com expressar aquest llenguatge per tal de poder fer els canvis.

Per tal que quedi més clar anem a posar un exemple, suposem que l’etiqueta que volem modificar és la <BODY> </BODY>, és dir la que fa referència al cos de la pàgina, a dins d’aquesta hi haurà tota una sèrie de característiques (codis CSS) que seran alguns dels que voldrem modificar, com pot ser la mida de la lletra, el tipus de lletra, el color, etc.

CODIS CSS

 

La forma correcta en la que ho haurem d’expressar, en els apartats del panell d’administració del wordpress que se solen anomenar Custom CSS,  serà per exemple:

Body {

font-size: 16px;

font-style: normal;

letter-spacing: 3px;

text-align: justify;

}

El que estem dient amb aquest llenguatge és que volem que a la part de Body de la web, la mida de la lletra (font-size) sigui 16 píxels, l’estil (font-style) normal, sense negreta ni cursiva ni cap efecte, l’espai (letter-spacing) entre lletres de 3 píxels i l’alineació del text (text-align) justificada. És molt important que ho expressem amb els claudàtors ({}) per tancar i obrir l’etiqueta, i que utilitzem les nomenclatures del CSS per expressar el que volem, i també que després de cada codi hi posem un ;, ja que si no ho fem exactament així no es modificarà res.

En webs com www.w3schools.com o www.dynamicdrive.com podem buscar les etiquetes i els codis que ens calen per poder fer les modificacions concretes a la nostra web.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply