Què és un briefing?

briefingEl briefing és un document en el que l’anunciant inclou la informació que vol transmetre a l’agència de publicitat. Aquesta informació és vital per realitzar una campanya efectiva.

 

 

 

 

El briefing ha de:
Ser clar: ha de determinar els objectius i la forma de mesurar els resultats, ja que l’efectivitat dels recursos que es fan servir es valoraran en funció dels resultats aconseguits.
Ser breu.
Especificar:
 Com es porta a terme
   A qui va dirigit
Realitzar-se d’acord a les estratègies corporatives.

Per tant el briefing compleix les següents funcions:

esquema breifing

 

Una de les claus de l’èxit de qualsevol tipus de projecte, és la de plantejar de forma clara els objectius que es volen aconseguir. Per això abans de començar cal realitzar una comunicació efectiva dels següents aspectes:
1. Perfil corporatiu: l’equip amb el que es treballarà no té perquè conèixer els detalls de l’empresa.

2. Posició en el mercat: quin lloc ocupa l’empresa en relació als seus competidors. Què és el que la fa única. Quines són les tècniques de comunicació més efectives de la competència.

3. Diagnòstic de la situació: perquè l’empresa es planteja el projecte.

4. Objectius de l’empresa: què es vol aconseguir amb el desenvolupament del projecte.

5. Audiència objectiu: a qui ens volem dirigir.

6. Responsabilitat de la marca: quina imatge es vol aconseguir i quins missatges cal evitar.

7. Pressupost: cada projecte és diferent però els recursos de l’empresa són limitats i el tipus de solució dependrà del pressupost assignat.

8. Plans: i dates tope

9. Mitjà: quines són les preferències, encara que s’estigui obert a noves possibilitats.

10. Restriccions: cal especificar si hi ha algun tipus de restriccions.

Per realitzar-lo cal extreure els objectius les estratègies i el pla d’acció, del pla de marketing, de marketing i això és el que caldrà comunicar de forma resumida i clara a l’agència de publicitat perquè pugui fer una campanya d’acord a les necessitats i valors de l’empresa i de la marca.

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply