Què és marketing estratègic?

Marketing Estrategic

Moltes vegades ens hem trobat davant de la pregunta o del dubte de què és el marketing estratègic?

Marketing Estrategic

Per nosaltres és l’anàlisi i definició dels punts essencials que qualsevol negoci ha de tenir clars i seguir per aconseguir els seus objectius. És a dir consisteix en analitzar una empresa en concret i veure en quin entorn està ubicada i com li afecten els elements d’aquest entorn: el país, la situació política i econòmica, la demanda del producte o servei que es vol comercialitzar, les tendències que poden influir, la competència, etc; un cop tenim identificades aquestes variables cal veure com és el negoci i com pot actuar en aquest entorn en funció de les fortaleses i debilitats que tingui.

Fruit d’aquests punts una empresa ha de saber quin és el seu punt fort, que és el que la fa diferent, que li dona una imatge i un valor afegit que cap altra negoci té. També caldrà definir molt clarament els clients que voldran comprar els productes o serveis del negoci i cladrà saber perquè, haurem de saber a on son, com son, com compren, que els impulsa a fer-ho, etc.

Un cop tenim clars aquests elements cal que l’empresa es marqui uns objectius a aconseguir, una quantitat determinada de vendes a uns clients en concret, una imatge correcta i favorable, ocupar un lloc concret dins del mercat en el que es mou, etc.

I quan se sap a on es vol arribar és el moment de definir una estratègia per poder-hi arribar, i aquesta estratègia necessitarà unes eines concretes per poder-se realitzar, les eines són tots els plantejaments estratègics entorn al producte o servei, al preu, a la distribució i a la promoció que es poden utilitzar.

Aquests punts que hem explicat són l’essència del marketing estratègic, i una de les etapes més estimulants de tot el procés de marketing, i això és precisament la tasca que estem fent en aquests moments dins del programa de desenvolupament comercial promogut per Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, estem treballant en el pla de marketing estratègic de dos projectes molt interessants, l’un en el sector de l’estèvia, i l’altre en el de l’acer.

A través d’aquest dels nostres posts ja us anirem explicant l’evolució d’aquests projectes!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply