Què és la reputació online?

La reputació online és el reflex del prestigi d’una persona o d’una marca a Internet; tal i com passa amb una marca offline no està sota el control absolut del subjecte o de l’organització, sinó que també la fabriquen la resta de persones a l’interactuar i aportar les seves opinions. Per tant és molt important el control de les opinions generades a la xarxa, ja que conformen la reputació digital com a organització.

Per explicar millor aquest concepte el desgranarem en dos:

  • Identitat digital: concepte relatiu a l’individu, però que només té sentit quan aquest forma part d’un grup social, és el que sóc o pretenc ser. Quan ho apliquem a organitzacions és el conjunt de símbols que una empresa utilitza per identificar-se davant de certs grups de persones.
  • Reputació digital: és l’opinió que els altres tenen de mi. Es forma en base al que faig o al que dic, però també al que els altres perceben dels meus actes o com els interpreten.

Podem dir que la identitat depèn de les accions de l’empresa i la reputació de les opinions generades pel públic.

En parlar d’aquest concepte aplicat online cal tenir en compte que la informació es manté al llarg del temps i no sempre controlem el sistema on s’allotja; per altra banda el mecanisme de difusió a la xarxa es basa en les còpies dels continguts, per tant quan es publica una informació a la xarxa comença a ser replicada múltiples vegades.

Altres aspectes a considerar són que qualsevol contingut és susceptible de ser indexat per Google, i això implica que es pot localitzar amb una simple cerca, això pot suposar una amenaça i una oportunitat alhora per construir la reputació perquè els errors malmeten de forma greu la nostra imatge. I també pot implicar una construcció de la reputació col·laborat iva, basada en l’opinió de terceres persones.

Finalitzarem aquest primer post dedicat a la reputació online amb aquesta reflexió: “Dedicar esforços a construir la teva pròpia identitat i reputació digital ja no és opcional. És un acte de responsabilitat.”

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply