Què és la planificació estratègica?

La planificació estratègica és el procés de decisió, de manera anticipada, que estableix quins són els objectius necessaris per aprofitar al màxim les oportunitats, tenint en compte els recursos disponibles.

Per poder planificar estratègicament cal saber qui i a on és el nostre públic, aquesta és una part bàsica ja que cal que poder fer-li arribar el missatge desitjat, cal que li puguem explicar els beneficis del nostre producte o servei i. Per fer tot això també ens caldrà crear una marca que transmeti el nostre valor diferencial, allò que ens fa únics.

Molt associat al concepte de marca i hi ha el de posicionament, que és un concepte que es configura en contraposició als productes o marques de la competència, és a dir, es tracta de la imatge que els consumidors tenen formada del producte o la marca respecte dels productes o marques de la competència. La imatge que el consumidor associa a un producte o a una marca és la representació mental dels atributs i dels beneficis percebuts del producte o de la marca.

Una marca transmet:

  • Idees
  • Valors
  • Sensacions
  • Emocions
  • Qualitat
  • Personalitat
  • Identitat
  • Confiança

Cal trobar alguna cosa que diferenciï a la marca de la resta i que pugui aportar un valor que sigui molt apreciat pel seu target. Per això és tant important saber a on és aquest públic, a on interactúa per poder-hi arribar.

És molt interessant buscar el lloc adequat en el mercat, el que s’anomena el nínxol de mercat, aquell que valorarà la diferenciació que ofereix la marca.

En una planificació estratègica cal definir totes les accions i eines que portaran a aconseguir els objectius marcats, però cal començar pensant en Quin és el primer pas que cal fer ara mateix per poder arribar a l’objectiu? Pas a pas. Petites passes, petits micro objectius fins arribar als objectius més grans.

Quan es tinguin clars tots els conceptes anteriors caldrà marcar cada una de les passes d’aquest camí, que seria sinònim de definir les eines de marketing que caldran per aconseguir els objectius i la connexió amb el públic.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply