Què és el SEO?

Seo vol dir exactament Search Engine Optimization i es refereix al posicionament web, és a dir a la posició que ocupa una determinada web a les cerques de Google amb paraules clau del seu negoci i sector, consisteix en l’optimització que es pot fer d’una web perquè aquesta surti millor posicionada als buscadors a través de motors de cerca i de posicionament natural.

Posicionament natural
Posicionament natural

Per desenvolupar aquest tema cal tenir en compte que el 95 % de les busques per internet es fan a través de google, la gran majoria dels usuaris no passa dels tres primers enllaços, el 80% ja no va més enllà de la primera pàgina, i el primer enllaç que surt publicat acapara més de la meitat dels clics, el segon tan sols el 13%.

El SEO es determina en quatre pilars bàsics:

– Estructura: referent als continguts i enllaços interns d’una web, per tal que sigui més fàcil de trobar pels buscadors és important que les webs estiguin ordenades i estructurades, que tinguin un menú accessible, enllaços interns entre continguts i que disposin d’una pàgina amb un mapa de continguts.

– Continguts: en aquest apartat es recomana una especial atenció als títols i descripcions, ja que és recomanable que continguin les paraules clau i les frases clau principals, tant internament com externament; cada pàgina hauria de tenir el seu títol descriptiu del contingut, i les descripcions haurien de ser rellevants i diferents per cada pàgina. Per altra banda el contingut hauria de ser de qualitat i actualitzat freqüentment i sistemàticament, ja que google ho valora molt positivament, les cursives, les negretes, i els recursos multimèdia, com vídeos, imatges o arxius adjunts també són de gran ajuda.

– Enllaços entrants: Google també té molt en compte els enllaços d’altres web cap a la nostra, ja que ho llegeix com a sinònim que la web és de qualitat i per tant li dóna un millor posicionament, també valora la qualitat dels enllaços, és a dir que siguin en pàgines amb pocs enllaços sortints, preferiblement ubicats a l’interior d’un text, que tinguin concordància semàntica amb el contingut i que estiguin en el mateix idioma.

– Xarxes Socials: en aquest punt google valora que la web tinguin associats perfils de facebook, twitter o linkedin, i que estiguin enllaçats des de la web, que hi hagi botons perquè els usuaris puguin compartir els continguts de la web a les diferents xarxes socials.

Resumint es pot concloure que el SEO és tot allò que podem fer orgànicament i internament perquè la nostra web tingui un bon posicionament natural.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

(1) Comments

Leave a Reply