Què és el Business Brand?

El procés de creació d’una marca o Business Brand, comença per la creació del nom, i després es desenvolupa tota la identitat corporativa (símbol: logotip) i també el posicionament i el desenvolupament de la marca en el mercat. Es tracta de crear la identitat i els trets característics de la marca, els que li donaran personalitat, sempre segons els objectius empresarials, i serà el que la diferenciarà de la resta de marques.

Naming: és el procés i les tècniques utilitzades per crear el nom de la marca, és el primer pas per donar significat a una Marca; un nom adequat diu molt de la marca, la fa més atractiva i sobretot memorable i identificable.

Marca: La identitat que identifica una empresa, la qual es transfereix a tots els productes o serveis. La marca té una personalitat concreta i quan està ben definida, transmet uns valors corporatius concrets que ajuden a posicionar-se en un segment concret de consumidors. La marca té un paper fonamental en uns escenaris i un altre de secundari en uns altres, i això indica el nivell d´atenció que necessitarà la nostra marca.

El branding és una disciplina que neix de la fusió entre art i tècnica i que té com a objectiu millorar la capacitat competitiva de les empreses a través de la gestió eficaç de la marca. És una barreja de sort, sentit comú, art i analítica.

El branding per tant està format per 5 elements bàsics:

1.- Naming

2.- Posicionament: com volem que ens percebin

3.- Desenvolupament de la marca: els valors que transmet la marca

4.- Arquitectura d’una marca: logo

5.- Capital de Marca: el valor de la marca.

Factors com:

  • La situació macroeconòmica del mercat
  • El grau de maduresa de la categoria
  • Les oportunitats que presenten els competidors
  • El grau de demanda dels clients
  • Les avantatges competitives del producte
  • El model de gestió de l’empresa
  • El compromís dels treballadors
  • El grau de coneixement de la marca, etc.

Poden influenciar en l’èxit o el fracàs de la nostra marca. De totes maneres no podem preveure l’èxit o el fracàs d’una marca i l’impacte previst en el model de negoci, però hi ha un teoria que ens indica que quanta més avantatge competitiva tingui el nostre producte, quant més preparats estiguem per donar el que prometem, quant més preparada estigui la nostra cultura corporativa, i quant més propici sigui el terreny de joc, menys rellevància tindrà la marca en el negoci.

No és el mateix un mercat saturat, en el que la marca serà molt important per construir l’espai propi, que un mercat nou, en el que ho serà menys. Si ho racionalitzem tot podem trobar la fórmula que ens ajudi a explicar i a preveure quina importància ì quin rol tindrà la nostra marca.

El branding no és una ciència exacta, i a vegades la marca falla en tot allò que sembla bàsic però que al final acaba tenint èxit, i perquè a vegades una marca molt ben construïda mai arriba a despuntar. El context i el marc en el que es desenvolupa poden ser variables determinants per aquesta Marca.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply