Què cal tenir en compte abans de crear una botiga on-line?

Abans de llançar-nos a la creació de la nostra botiga en línia, és necessària una reflexió prèvia en termes de negoci. En aquest sentit, la planificació estratègica del nostre nou punt de venda serà clau a l’hora de garantir l’èxit del projecte.

Abans de planificar com serà el nou punt de venda, és necessari plantejar el model de negoci que volem establir a la xarxa. El més recomanable és elaborar un pla d’empresa que analitzi els aspectes essencials del nostre futur negoci. En aquest sentit, no existeixen receptes màgiques que garanteixin al 100% la viabilitat del negoci, però sí que hi ha certes pautes a tenir en compte a l’hora d’analitzar la idea de negoci:

• Quins objectius esperem assolir?

• Quant ens costa adquirir un client?

• Quines oportunitats i amenaces presenta el sector?

• Qui és la nostra competència i què diferencia la nostra proposta de valor?

• Quin pressupost hem de destinar a la partida d’estoc?

• Quins costos tenim?

• Quin marge de benefici volem obtenir-hi?

A continuació, aprofundirem en els aspectes clau que hem de considerar abans d’emprendre el nostre nou negoci a la xarxa.

Establir els objectius del projecte

ROIÒbviament, tot projecte ha de partir d’uns objectius de base per garantir que té un retorn per a l’empresa (ROI). Sense objectius, és impossible mesurar el grau d’èxit o fracàs de la iniciativa en qüestió, així com també el nivell d’acompliment d’aquests.

En termes de negoci en línia, no existeixen uns objectius comuns o estàndards aplicables a tota mena de projectes, sinó que dependrà de la naturalesa del nostre negoci i els resultats que n’esperem assolir. Per tant, és molt important establir prèviament els objectius que esperem assolir per tal de dotar d’una raó de ser el nostre projecte. Obrir nous mercats, penetrar en nous segments, incrementar-ne les oportunitat de venda… Són alguns del objectius sobre els quals recolzar la nostra nova iniciativa.

Estudi del client 2.0

Un altre aspecte fonamental és conèixer el perfil del nostre client 2.0 i els seus hàbits de compra.

Cal tenir en compte que, sovint, el procés de compra en línia difereix substancialment del model de compra tradicional: els e-compradors* acostumen a informar-se prèviament abans de comprar un producte; busquen ofertes i promocions; comparen els productes amb els de la competència; etc.

Per tant, en aquesta anàlisi caldrà considerar aspectes com els següents:

• Quines paraules clau utilitzen els usuaris per cercar els meus productes?

• Quins són els aspectes que més valora en la compra en línia de la nostra categoria de producte (el preu, la comoditat, etc.)?

• Existeixen diversos segments de clients? Quins són els atributs més definitoris de cadascun d’ells?

Ens falten alguns aspectes bàsics a comentar que desenvoluparem en un proper post!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply