Què cal tenir en compte abans de crear una botiga on-line II

En aquest post continuarem explicant els elements estratègic previs que cal tenir en compte abans de crear una botga on-line:

Anàlisi D.A.F.O

Per a qualsevol persona o empresa que vulgui llançar un projecte, una reflexió important és la que permet extreure l’eina de gestió anomenada anàlisi DAFO (SWOT en anglès). Es tracta d’un senzill quadre, que consta de quatre parts diferenciades, les quals es completen amb els factors interns i externs que poden condicionar l’èxit de la nostra empresa.

El DAFO s’ha convertit en una eina molt utilitzada ja que, de manera senzilla, permet veure la situació actual de l’empresa així com també entendre el context en el qual opera. Una bona estratègia es basarà en treballar un o més dels següents aspectes:

• Potenciar una fortalesa

• Reduir una debilitat

• Aprofitar una oportunitat

• Combatre una amenaça

Anàlisi de la competència

ANÀLISI COMPETÈNCIAActualment, el mercat digital es caracteritza per la forta competència. Fins i tot, podem afirmar que el nivell de competència és superior a la del comerç tradicional, ja que aquest canal no hi entén de fronteres territorials i les barreres d’entrada són molt més febles.

D’acord amb això, cal analitzar qui és la nostra competència i quina estratègia de venda en línia utilitza. Només així comprendrem quin és el seu posicionament i aconseguirem formular de manera correcta la nostra proposta de valor. Algunes preguntes que cal considerar són:

• Quin és el seu posicionament en cercadors? En quines paraules clau es posicionen millor?

• Respecte a les xarxes socials: quines xarxes socials gestiona la competència? Quina estratègia

de dinamització utilitza? Quina volum de seguidors congrega en cadascuna d’elles?

• Serem capaços d’aportar una proposta de valor nova i rellevant al mercat?

Definició de la proposta de valor

Un cop analitzada la situació interna i externa, caldrà definir la nostra proposta de valor que justifiqui el nostre projecte i ens garanteixi un posicionament competitiu al mercat.

Anàlisi de la viabilitat

Com hem dit abans, els costos associats als negocis en línia són molt inferiors a la posada en marxa de qualsevol negoci tradicional. No obstant això, cal tenir en compte els aspectes econòmics per assegurar-nos que comptem amb els recursos suficients per tirar endavant la nostra iniciativa.

En l’apartat de costos, no només haurem de considerar les despeses inicials com són el desenvolupament de la plataforma, el disseny i la compra del domini, ja que podem caure en l’error de pensar que una botiga en línia es gestiona sola. Caldrà considerar també altres costos associats al manteniment de la plataforma, les accions de màrqueting i dinamització, l’ús de TPV o altres sistemes de pagament, entre altres.

Per tant, caldrà fer una estimació de la xifra de negoci que esperem aconseguir durant un període, restant-li tots els costos associats (fixos i variables). Si el resultat és positiu, podem afirmar que el negoci és viable i, per tant, podrà generar beneficis per a l’empresa.

En definitiva, és imprescindible realitzar un procés de recerca i reflexió previ a l’inici de qualsevol projecte de comerç electrònic. D’aquesta manera, aconseguirem tenir un coneixement complet de l’entorn de venda digital, que ens permetrà plantejar una projecte rellevant i perdurable. Crear

una botiga en línia amb una visió a llarg termini és fonamental per garantir que la proposta de valor perdurarà en el temps.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply