I difondre el missatge publicitari als diaris i revistes? O publicitat exterior?

En aquest post anem a parlar de les avantatges i inconvenients de difondre el missatge publicitari als diaris i revistes, i també en publicitat exterior.

El diari és un mitjà del qual destaquem els avantatges següents:

 • És visual.
 • Permet la segmentació geogràfica.
 • Té alta credibilitat.
 • Té alta fidelitat.
 • Cada exemplar pot tenir més d’un lector.

Els principals inconvenients són:

 • Vida curta de la publicitat (la majoria dels diaris es publiquen cada dia).
 • Baixa qualitat de la reproducció d’imatges.

Els formats publicitaris d’un diari poden ser:

 • Fixos.
 • Espais que el diari ja té predissenyats per a la inserció dels anuncis.

Les revistes permeten oferir continguts molt especialitzats i d’aquesta manera faciliten la segmentació del públic objectiu. Els avantatges de les revistes com a mitjà de comunicació són:

 • Alta selectivitat geogràfica i demogràfica.
 • Credibilitat i prestigi.
 • Reproducció d’imatges d’alta qualitat.
 • Més d’un lector per exemplar.
 • Impacte més ampli, perquè normalment es fullegen més d’una vegada.
 • Generalment tenen una difusió nacional; per tant, tenen més abast que molts diaris, que són regionals o locals.

Pel que fa als inconvenients, en destaquem:

 • Cost elevat.
 • Necessitat de planificar molt per endavant.

Els formats o espais publicitaris que ofereixen les revistes poden ser els que mostra la figura:

Publicitat exterior

Consisteix en el conjunt de suports que es despleguen pels carrers de les ciutats i que permeten posar anuncis. Els seus avantatges són:

 • Flexibilitat, ja que permeten incorporar els anuncis o treure’ls sense una planificació prèvia excessiva.
 • Alta exposició repetida: la majoria de la gent fa recorreguts semblants cada dia i estan exposats a una sèrie d’estímuls publicitaris que es mostren en els suports exteriors.
 • Baix cost.
 • Bona selectivitat si la localització és bona.

Com a inconvenients en destacaríem:

 • Les limitacions creatives de certs espais: no poden incloure àudio i en alguns casos tampoc no poden emetre imatges en moviment.
 • Dificultat per definir l’audiència target del suport.

Alguns espais o formats de publicitat exterior són:

 • Tanques exteriors, poden ser estàtiques o mòbils. Només és permesa en àrees urbanes.
 • Cabines telefòniques.
 • Marquesines dels autobusos
 • OPI: panells verticals instal·lats a les voreres.
 • Quioscos de premsa.
 • Lones de reparació de façanes.
 • Instal·lacions esportives: les seus d’activitats esportives, com partits de futbol o de bàsquet, tenen nombrosa publicitat, fins i tot els jugadors porten publicitat a les samarretes.
 • Vehicles de transport: els autobusos o taxis de les ciutats porten publicitat adhesiva a la carrosseria. Algunes companyies de cotxes de lloguer també porten retolats els seus vehicles, on es fa publicitat vistosa de la marca.

Formats publicitaris al metro: marquesina i pancartes de grans dimensions

OPI i marquesines

L’OPI és un espai publicitari situat a la vorera del carrer. Té un marc metàl·lic i s’aguanta amb dues potes. La marquesina és la publicitat ubicada a les parades d’autobús.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply