Publicitat al cinema o a la ràdio?

En aquest post anem a veure les avantatges i també incovenients de fer publicitat al cinema i a la ràdio.

Cinema

El cinema, com a mitjà de publicitat, ofereix els avantatges següents:

 • Flexibilitat geogràfica: permet incloure anuncis d’empreses de la localitat on és la sala de cinema.
 • Alta qualitat de la imatge.
 • Alta concentració de l’espectador.

Pel que fa els inconvenients; en destaquem:

 • Difícil segmentació del públic objectiu.
 • Poc públic: l’afluència a les sales de cinema és cada vegada més petita.
 • No hi ha efecte repetició.

Els formats publicitaris en cinema són:

 • Emplaçament del producte.
 • Anuncis abans de la pel·lícula.

Ràdio

La majoria d’emissores de ràdio ofereix espais publicitaris, ja que els anuncis són una de les principals fonts de finançament. Alguns programes de ràdio han aconseguit oients molt fidels, especialment en franges de matí i franges nocturnes. La resta del dia, la ràdio ha de competir amb la televisió.

Entre els avantatges de la ràdio com a mitjà de publicitat destaquem:

 • Bona acceptació local.
 • Selectivitat geogràfica elevada.
 • Baix cost.

I com a inconvenients:

 • No permet incorporar imatges.
 • L’escolta no sempre és activa, en alguns moments la sentim però no l’escoltem.

Alguns dels formats o espais publicitaris en ràdio són:

 • Falca: missatge de 30 segons.
 • Flaix: falca curta. Generalment inclou el nom, una descripció breu, adreça i telèfon de l’empresa anunciant.
 • Menció: el locutor fa referència al producte durant el programa. La durada és inferior a 15 segons.
 • Patrocini d’un programa.
 • Prescripció: recomanacions que el locutor fa del producte.
 • Concurs en què se sortegen productes de l’empresa.
 • Unitat mòbil: s’enregistra un esdeveniment relacionat amb el producte o empresa i després es transmet.

Tenint en compte les característiques descrites, creiem que la ràdio és un mitjà que pot ser molt interessant per difondre el missatge publicitari i poder arribar a gran part de l’audiència, i el més important de forma geogràficament segmentada, ja que hi ha les desconnexions locals que permeten arribar just a l’audiència desitjada, el que sí que recomanem és intentar ser el màxim de creatius possible!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply