Primers passos per crear un bloc / web amb wordpress

Per crear un lloc wordpress.com cal anar a la pàgina http://www.wordpress.com i crear-se un compte de wordpress, com si de qualsevol altra xarxa social es tractés, i un cop fet això es pot començar a fer tots els ajustaments necessaris per crear la plataforma wordpress.com.

Secció Ajustaments:

ajustaments

Generals: Els paràmetres bàsics que cal modificar són:

Títol del lloc: S’hi pot col·locar el nom desitjat.

Descripció curta: Unes paraules per descriure el contingut del bloc.

Direcció de wordpress (URL): aquest paràmetre és important i hauria de coincidir amb el nom de la pàgina i del domini, si se’n disposa, serà la direcció URL del panell d’administració de wordpress.

Direcció del lloc (URL): Aquest paràmetre també és important i ha de coincidir amb la direcció de wordpress URL, ja que serà la direcció en la que es veurà el bloc. Si no coincideixen caldria canviar-la perquè encara que estiguem en el panell d’administració de wordpress amb la URL correcta, pot ser que la pàgina o bloc no s’obri si no coincideixen les URL’s.

Zona horària: No cal canviar-la ja que wordpress automàticament assigna l’hora segons el país a on ens trobem, però com a comprovació es pot clicar el desplegable, buscar la ciutat i assignar l’horari.

Un cop fets tots el canvis cal clicar a “guardar canvis”.

Secció Lectura:

lectura

Pàgina frontal mostra: Aquí tenim la possibilitat d’escollir si volem que la portada de wordpress es mostri com a pàgina o com a bloc. Si seleccionem “les últimes entrades” funcionarà com a bloc. Si seleccionem “Una pàgina estàtica” veurem que s’activen dos desplegables i a la pàgina que indiquem com “pàgina inicial” serà la portada del lloc web. En cas de no aparèixer res en els desplegables és perquè encara no hi ha cap pàgina creada, però wordpress per defecte ja inclou una “pàgina d’exemple” que després es podrà modificar.

Nombre màxim d’entrades a mostrar en el lloc: Aquest paràmetre tan sols funciona amb la modalitat bloc i és la quantitat d’articles que es mostraran a la portada del bloc.

Comentaris: Aquest apartat es pot deixar com està, però és recomanable canviar el paràmetre “els comentaris s’ordenaran amb els …” seleccionant de la llista “més recents”, així millorem la usabilitat del lloc quan altres usuaris llegeixin comentaris d’algun article i puguin veure els més recents.

Mèdia: Aquí podem veure que el paràmetre “organitzar els meus arxius pujats en carpetes basades en mes i any” té la casella activada. Quan publiquem un post i pugem una imatge dins del directori wp-content” es crearà un altre directori anomenat uploads”. Dins d’aquest directori s’aniran creant “subdirectoris” (o carpetes) organtizades per any i mes i és a on s’aniran allotjant totes les imatges que es posin als articles Si desactivem aquesta casella tan sols es crearà el directori “uploads” i totes les imatges es guardaran sense cap ordre. No passa res, però si el bloc té molts articles en algun moment ens podem trobar que pugem una imatge amb el mateix nom d’alguna que ja tinguem en un article anterior i llavors wordpress li canviarà el nom automàticament per tal que no estigui repetida.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply