Les possibilitats de la venda on-line

Les possibilitats de la venda on-line poden anar més enllà de crear la pròpia plataforma d’Ecommerce, i poden ser:

  • La venda a través de tercers: També existeix la possibilitat de comercialitzar el nostres productes o serveis per Internet mitjançant empreses que ens ofereixen aquest servei. En aquest cas nosaltres, com a empresa proveïdora d’aquests productes o serveis, els posem a disposició d’aquests tercers perquè els venguin a través del seu web. S’ha de tenir en compte que els qui facturen al client final són aquestes empreses “terceres”, tot i que ells se n’ocupen de tot i al final només els haurem de facturar allò que hagin pogut vendre segons les condicions prèviament pactades. Aquest és el cas de els webs de venda privada com Vente Privee (http://es.vente-privee.com) o Privalia (http://es.privalia.com), o el de les vendes grupals com Groupon (http://www.groupon.es) o LetsBonus (http://es.letsbonus.com), o altres de venda de serveis com Booking (http://www.booking.com/).
  • En l’actualitat, el concepte Social Commerce s’ha convertit en un terme recorrent a l’àmbit de las noves tecnologies. S’utilitza per denominar qualsevol eina que aprofita el potencial de les xarxes socials per millorar el procés de compra en línia. Dins d’aquest concepte, s’inclouen les valoracions de productes, recomanacions d’usuaris, eines de compra social (compra grupal, fcommerce, etc.), aplicacions socials i social advertising, etc.
  • Sociabilitzar el punt de venda: una altra de les opcions que proposa el Social Commerce és integrar les xarxes socials dins el punt de venda en línia per tal de generar sinèrgies profitoses. Més enllà de la integració dels botons socials (‘Like, ‘+1’, ‘Pin it’, etc.), cada vegada hi ha més empreses que aposten per un canal de venda en línia més social que, a part de millorar l’experiència de compra dels clients, mostri una oferta rellevant i personalitzada per a cada client.
  • El mobile Commerce: Per últim no hem de perdre de vista que el comerç electrònic és cada vegada més mòbil. El creixement continu de la penetració al mercat dels smartphones i dels tablets, i la seva alta utilització, està fent que el nostre comerç electrònic hagi d’estar adaptat a aquests nous formats de pantalla (en general més petits) i a una nova forma de navegació (del ratolí a la pantalla tàctil). Tenim duess alternatives: adaptar el nostre comerç electrònic per a aquests nous formats (WebApp) o desenvolupar aplicacions natives per a cada dispositiu (Apps) –com a mínim per als dos sistemes amb més usuaris iOS d’Apple i Android de Google.
Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply