Perquè tenir el Currículum a Linkedin?

A dia d’avui és molt important tenir el Currículum a Linkedin perquè ja hem explicat en altres posts que és la xarxa social més professional, i també degut a que la identitat a Internet és múltiple i la podem controlar tan sols parcialment, cal tenir en compte que 60% de responsables de selecció fan servir Google, i que més d’un 25% han rebutjat un candidat en base al que han trobat a Internet.

A linkedin hi podem posar la nostra trajectòria laboral amb tot luxe de detalls i probablement serà una de les primeres plataformes que una persona interessada en la nostra feina consultarà, però cal tenir en compte que segurament hi ha altres xarxes socials en les que som actius, i són llocs que també es poden veure i consultar.

En general a Internet cal ser prudents, és recomanable no expressar posiciones ideològiques extremes, perquè segur que generaran conflicte, també caldria evitar els comentaris insultants o despectius que puguin malmetre la imatge personal, i a no ser que estigui justificat per feina, no és aconsellable publicar en hores de treball.

El que està molt clar a dia d’avui és que les publicacions a la xarxa són una finestra oberta al món, i encara que haguem especificat condicions de seguretat i privacitat a les plataformes on interactuem, si són online poden estar a l’abast de moltes persones, si no es vol mostrar alguna cosa, el nostre consell seria no publicar-la enlloc.

De totes les xarxes socials existents, Linkedin és la més seriosa i professional i possibilita difondre el perfil professional, però cal tenir-lo ben treballat i pensar estratègicament el contingut de cada apartat: Situació actual i resum, història, informació addicional i recomanacions.

En propers posts explicarem com optimitzar cada un d’aquests apartats perquè es pugui aconseguir l’objectiu de ser contactat per aconseguir una entrevista laboral, o un possible nou client.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply