Perquè serveixen les estadístiques en Social Media?

estadístiquesEn aquest bloc mai ens cansem de repetir que en temes de Social Media i de marketing en general cal estratègia abans de passar a l’acció, i també que després cal anàlisi per saber si les accions que es s’estan duent a terme funcionen i responen als objectius plantejats, i per poder realitzar un bon anàlisi cal mirar les estadístiques que algunes xarxes socials ja incorporen de forma orgànica.

Per tant les estadístiques de les xarxes socials serveixen per veure si l’estratègia digital aplicada està funcionant o no, una dada més que rellevant per valorar la qualitat i la direcció de la feina feta, és a dir un indicador per saber si ho estem fent bé o no.

Potser no és la part més apassionant ni divertida d’aquest món on-line, però sí que és completament necessària i els nostres clients o caps en la demanaran, ja que voldran saber quins resultats està donant la feina realitzada; en aquest punt també caldria destacar que el resultats haurien d’anar totalment lligats als objectius plantejats en la planificació estratègica, perquè d’altra manera l’anàlisi tampoc tindrà massa sentit.

En posteriors posts descriurem amb detalls les estadístiques que de forma natural proporcionen plataformes com facebook o wordpress, però per acabar de fer comprensible aquest post ens agradaria posar algun exemple com podria ser el cas d’una fanpage de facebook amb bastants seguidors però amb poca interacció, en aquest cas caldrà intentar millorar aquest punt amb els usuaris, com? Doncs millorant els continguts penjats, intentant donar més protagonisme a la fotografia i al vídeo, i mirant de conèixer millor els usuaris a través de l’anàlisi estadístic del seu perfil per fer posts que despertin el seu interès.

Com a conclusió es pot dir que les estadístiques serveixen per validar o per desestimar una estratègia de contingut en xarxes socials, si els números ens indiquen que no assolim els objectius marcats, caldrà canviar de rumb o veure quines qüestions cal modificar.

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply