Perquè fer publicitat a internet?

La publicitat a Internet consisteix en el conjunt de suports accessibles a través d’Internet que permeten transmetre el missatge al client. En aquest post us volem explicar perquè fer publicitat en aquest mitjà, parlarem d’avantatges i inconvenients, i també dels diferents espais publicitaris pels que podem optar.

Avantatges:

 • Hipersegmentació: gràcies a l’anàlisi del perfil de l’usuari d’Internet podem orientar la publicitat al targetdel producte i guanyar en eficiència.
 • Flexibilitat, ja que l’actualització i la difusió de missatges és immediata. Això permet a l’empresa reaccionar ràpidament davants dels canvis de l’entorn.
 • Fàcil mesurament: gràcies a diferents programes podem mesurar el nombre d’usuaris impactats i les seves reaccions. Tenir un retorn de l’eficàcia de la publicitat onlineens permet reduir el risc de les futures decisions en publicitat a la xarxa.
 • Menor cost per contacte: l’ampli abast (geogràfic, horari, multiplataforma) i l’aprofitament de les dades dels usuaris permeten reduir el cost per contacte.

Inconvenients:

 • Les campanyes de comunicació onlinenomés són accessibles per als consumidors que disposen d’accés a Internet, i per tant hi ha una part del públic objectiu que pot quedar fora de l’abast.
 • Dificultat per donar visibilitat a la campanya en un espai (Internet) on hi ha molts anunciants i on els clients se senten saturats per la invasió de publicitat.

Alguns espais o formats de publicitat a Internet són:

 • Bàners: cartells on s’anuncien el producte o servei d’una empresa en una pàgina d’Internet que no és la seva. Per exemple, podem trobar un bàner d’una aplicació de taxis en una pàgina d’una companyia aèria. En podeu veure un exemple en la següent, on en la web de Meteocat apareixen dos bàners d’El Corte Inglés.
 • Anuncis intersticials o pop-ups: són aquells anuncis que apareixen al mig de la pantalla quan fem un canvi d’una web a una altra. Aquest tipus d’anuncis no tenen una bona valoració per part dels usuaris, perquè pertorben la seva navegació per Internet.
 • Publicitat contextual: són aquells anuncis que apareixen quan l’usuari fa una recerca en un cercador a través de paraules clau. Normalment és un format text amb un vincle que redirigeix l’usuari cap a una pàgina web amb contingut. Un bon exemple el teniu amb els Google Ads del cercador Google.
 • Anuncis a xarxes socials: una empresa pot incloure un anunci de publicitat (fotografia, text, vídeo…) en una secció d’una xarxa social. Per exemple, podem pagar a Facebook perquè inclogui un anunci de la nova línia de productes gourmetde l’empresa entre tots aquells usuaris que compleixin el perfil del nostre target: homes i dones d’entre 30 i 50 anys i amants de la cuina.
 • Missatges de correu electrònic: les empreses utilitzen el correu electrònic per difondre missatges personalitzats rics en text, imatges i vídeos. Generalment, aquests missatges inclouen vincles cap a la pàgina web de l’empresa o a la botiga virtual per incentivar la compra dels productes. Aquests missatges de correu electrònic poden ser en format de newsletter, una carta periòdica que l’empresa envia per comunicar nous productes, projectes futurs, campanyes de publicitat, promocions…
 • Vídeos promocionals: consisteix a crear un anunci en format vídeo i difondre’l per plataformes onlineque distribueixen vídeos a demanda de l’usuari, com ara Youtube o Vimeo. Parlem de pre-rollquan els vídeos s’inclouen abans del contingut que ha sol·licitat l’usuari, de mid-roll quan l’anunci es mostra durant la visualització del contingut o de post-roll quan l’anunci surt després del contingut que l’usuari havia demanat.

La publicitat online necessita un bon sistema de base de dades que reculli el perfil del públic objectiu. Més que mai es fa necessari un sistema d’informació que permeti segmentar les accions de comunicació online per aprofitar tot el seu potencial. L’èxit de la publicitat online rau en el fet de contactar amb qui realment desitja tenir notícies sobre aquest tipus de producte. Així doncs, conèixer prèviament els gustos i desitjos dels consumidors ajuda les empreses a rendibilitzar les seves accions de publicitat.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply