Perquè internacionalitzar?

 • Mercat interior saturat.
 • Combatre commacroentornpetidors estrangers, sobretot els asiàtics, i mantenir les vendes.
 • Busca de mercats menys competitius o en una etapa diferent del cicle de vida del producte o servei.
 • Aparició de nous mercats molt atractius.
 • Incentius governamentals i dèficit comercial
 • Accedir a un mercat més gran, poder assolir economies d’escala i reduir les despeses fixes com el cost del local.
 • Diversificar riscos.
 • Seguir a un client molt important en la seva aventura internacional.
 • Buscar un accés fàcil als avenços tecnològics i al cost de les matèries primes.
 • Mà d’obra més barata.
 • Poder aprofitar la gran capacitat de producció.
 • directiusVocació internacional dels directius.
 • Empresa d’un grup subministra a una altra empresa d’un grup.
 • Comandes exteriors no buscades sorgides de fires nacionals.
 • Empreses trading: intermediàries que compren al mercat nacional i venen a mercats exteriors.
 • Empresa creada per exportar.
 • Guanyar prestigi per poder competir en varis mercats.
 • Compensar les crisis en el mercat intern.
 • Mercats internacionals més rentables que els nacionals.
Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply