Perquè cal segmentar?

Tot negoci que ofereixi un producte o servei en un mercat ho fa a un grup concret de persones que tenen unes característiques comunes diferents de les d’altres individus que hi poden haver en el mateix mercat, aquesta és la base de la segmentació, diferenciar entre els diferents grups de consumidors per tal de poder oferir-los d’una manera més concreta, a través del producte o servei, el preu, la distribució i la comunicació, la satisfacció de les seves necessitats.

marketing-estrategic-optimitzadaPer posar un exemple, nosaltres oferim serveis de marketing, comunicació i gestió de xarxes socials, però no a la globalitat del mercat, sinó a un grup concret: els negocis petits i locals de la comarca d’Osona, de manera que els nostres serveis, preus, i comunicacions estan adaptats i dirigits a aquest públic objectiu concret, i això és segmentar. Un segment de mercat és un grup més o menys homogeni de consumidors, que tenen unes característiques i preferències similars, i que per tant poden respondre d’una manera més o menys igual davant d’uns estímuls de marketing mix.

Segmentar és gairebé imprescindible per qualsevol empresa, negoci o organització que vulgui oferir els seus serveis o productes, ja que aquests tindran unes qualitats específiques que no seran d’interès per la majoria de la població, per tant no té cap sentit destinar esforços a explicar els beneficis d’un producte o servei a qui segurament no li interessaran; posarem un altre exemple: té alguna raó de ser enviar comunicacions sobre roba per bebès a parelles que no tenen fills ni previsió de tenir-ne?

Podem segmentar a partir del nostre coneixement profund del negoci, i dels clients o clients potencials, definint les seves característiques comunes, i també és molt recomanable recórrer a les diferents tècniques estadístiques amb les que es determinen d’una forma molt fiable els segments més diferents entre sí i els membres que tenen uns atributs més similars i agrupables.

Un cop hem segmentat el nostre target, cal intentar conèixer bé les seves preferències amb l’objectiu de dissenyar uns productes o serveis concrets que s’adaptin a les seves necessitats i que per tant siguin susceptibles de ser adquirits per aquells segments de mercat.

Les avantatges que ens proporciona la segmentació són estratègiques, ja que en primer lloc ens ajuda a identificar el nostre públic objectiu, tenint en compte conceptes com el seu potencial de compra, la facilitat per arribar-hi, la disponibilitat de recursos, i tot el que cal per poder-se adaptar a les seves demandes.

La segmentació també ens permet veure oportunitats de negoci, ja que a vegades es poden identificar grups de persones que no tenen la necessitat que ofereix el nostre negoci coberta de forma adequada, i que el nostre negoci sí que els hi pot solucionar aquella necessitat de manera òptima. Per tant ens podem adaptar molt millor al client, perquè haurem conegut millor el mercat i perquè podrem adaptar exactament el nostre marketing mix en funció de les demandes que haguem detectat.

I finalment la segmentació també ens ajudarà a identificar els nostres rivals, la competència, aquells negocis que ofereixen un producte o servei similar al nostre, al mateix grup de persones que nosaltres; això ens permetrà reaccionar i intentar buscar diferències significatives i comunicar-les de forma efectiva als nostres targets.

La segmentació és una de les principals i més importants tasques a realitzar en la planificació estratègica de qualsevol negoci i des de “marketing per tu” us podem ajudar a fer-ho!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply