Pautes per elaborar un pla d’acció

FORMULARILes pautes que cal tenir en compte per elaborar un pla d’acció en marketing caldrà tenir en compte els següents aspectes:

Pagament: quines són les formes habituals en el mercat i el nivell de risc que l’empresa està disposada a assumir.

Personal: quin nombre de persones cal per atendre el mercat, quin és el seu perfil professional i les habilitats requerides.

Planificació: totes les accions han d’estar alineades amb els objectius i les estratègies corporatives i de mk.

Burocràcia: Està tota la documentació en regla?

Pràctiques: s’han tingut en compte les diferències culturals i pràctiques de negoci al país.

Partners: s’han escollit els socis adequats.

Polítiques: quines són les polítiques actuals i previstes de negoci.

Posicionament: com serà percebut el producte al mercat.

Protecció: s’han avaluat els riscos i pres les decisions per protegir la propietat intel·lectual de l’empresa.

Per tal de prioritzar els plans d’acció elaborats en els apartats anteriors Stephen Covey va popularitzar la matriu de Eisenhower: d’acord amb la qual les accions es classifiquen en funció de la seva importància per l’empresa així com de l’urgència, la teoria és que generalment les coses realment importants no solen ser urgents.

 

URGENT NO URGENT
IMPORTANT Fer-ho Planificar
NO IMPORTANT Delegar Traslladar a nivell operatiu

 

La matriu de Eisenhower es divideix en 4 quadrants:

EL QUÈ ÉS IMPORTANT PERÒ NO URGENT: Definir quan es farà

EL QUÈ ÉS IMPORTANT I URGENT: Fer-ho ja

EL QUÈ ÉS URGENT PERÒ NO IMPORTANT: Delegar.

EL QUÈ NO ÉS IMPORTANT I NO ÉS URGENT: Traslladar-ho als nivells operatius.

Si s’analitza cada un dels plans d’acció segons aquest model, aquelles accions que siguin importants i urgents seran les prioritàries fent un seguiment d’aquelles accions incloses en els altres quadrants.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply