Pas a pas per crear una campanya a la xarxa de cerca de Google AdWords

Sempre que planifiquem qualsevol acció de marketing cal que ens plantegem perquè ho fem i com ho valorarem, i en el cas de campanyes de google AdWords és el mateix, abans de començar cal saber:

– Quin és l’objectiu de la campanya?

– A quins públics es vol arribar?

– A quines seccions de la web es dirigirà aquests públics? I si aquestes seccions estan preparades per vendre o per complir els objectius marcats?

– De quin pressupost es disposa?

– I finalment quins indicadors es faran servir per mesurar el rendiment de la campanya?

Google AdWords
Google AdWords

El públic objectiu és sempre un dels factors més determinants alhora de programar qualsevol acció de marketing, i en el cas de google AdWords també, i per dissenyar la nostra campanya cal saber a on estan situats aquests públics per poder programar els anuncis a les seves zones geogràfiques, és important saber que AdWords permet segmentar fins a un punt, no és possible arribar a preparar una campanya tan sols per una població molt local, en aquest cas seria més recomanable utilitzar Google AdWords Express o potser fins i tot Google Maps.

També cal saber des de quins dispositius consulten internet, ja que ara a part dels PC’s de sobretaula, també hi ha les tablets i els smartphones, i els anuncis de AdWords es poden programar de manera que apareguin també en les busques fetes amb aquestes eines. I evidentment també cal contemplar l’idioma amb el que els internautes faran la seva busca a google, i aplicar-lo a la nostra campanya.

Per definir l’estratègia cal pensar en els enllaços que posarem, el disseny i contingut dels grups d’anuncis, i el més important: les paraules clau.

Les extensions d’anuncis són de vital importància ja que ajuden a fer l’anunci més rellevant, es poden configurar tant a nivell de campanya com de grups d’anuncis, i acostumen a aparèixer al damunt dels resultats de cerca; a la pestanya d’extensions d’anuncis hi apareixen també les estadístiques de cada extensió, en quant a CTR, impressions, clics, etc.

Per intentar millorar l’efectivitat d’un anunci de cerca cal tenir en compte els següents aspectes:

Títol: Atractiu + Majúscules (destacar el que ens diferencia)

Línia 1: Efectiva, amb call to action (crida a l’acció, podem incloure preus o promocions com a ganxo)

Línia 2: Explicativa, amb keywords

Url visible: Amb Keywords

Url destí: Adequada (orientada a la secció exacte de la web)

És important crear 3 0 4 anuncis per cada grup d’anuncis per poder veure quins són els que estan funcionant millor, i tenir molt en compte la creació de grups d’anuncis per conceptes, per tal que cada un tingui com a molt 15 o 20 paraules clau.

Les paraules clau són un altre tema de gran importància, tanta que en breu hi dedicarem tot un post!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply