Si no ets a internet és com si no existissis

Hi ha una dita contemporània que afirma: “Si no ets a Internet és com si no existissis”. I és sembla que les empreses han entès que ser presents a Internet ja no és una opció, sinó una obligació. Per això, actualment la majoria de les empreses tenen una pàgina a Internet i despleguen un ampli ventall d’accions a les xarxes socials per interactuar amb el consumidor final. És habitual que les empreses que tenen pàgina web també tinguin xarxes socials com ara Facebook, Instagram o Twitter. Escollir una xarxa o una altra dependrà del context de la comunicació, la rapidesa d’interacció i el tipus de missatge a comunicar.

El màrqueting en línia comprèn aquelles accions de màrqueting dirigides a comunicar l’empresa per mitjà de la seva pàgina web, les xarxes socials i també les campanyes de màrqueting per correu electrònic.

Tota empresa ha de tenir una pàgina web, tant per potenciar la seva imatge de marca com per facilitar la venda.

Podem diferenciar entre dos estils de pàgines web:

 • Pàgina web corporativa: està dissenyada per cultivar la fidelitat dels clients, més que per vendre. Ofereix informació institucional, característiques dels productes, identificació de sucursals i fins i tot la subscripció a butlletins informatius. L’objectiu és oferir informació als clients per aclarir dubtes, mantenir-hi una relació estreta i generar interès envers la companyia.
 • Pàgina web de màrqueting: aquest tipus de web ofereixen informació molt detallada sobre els productes de l’empresa a partir d’interaccions amb el catàleg de productes, animacions, vídeos… L’objectiu no és només informar, sinó provocar la compra. Sovint, l’usuari hi pot trobar descomptes especials, promocions per mitjà de cupons o bé amb ofertes temporals. Generalment compta amb una botiga virtual on el consumidor pot fer compres.
  També és important que la pàgina web actuï com un referent, de manera que els usuaris trobin un valor afegit en visitar-la.

Quan creem o analitzem una pàgina web valorarem els aspectes següents:

 • Context: organització i disseny de la pàgina. Cal dissenyar pàgines en les quals sigui fàcil navegar. Això és conegut com usabilitat. L’objectiu és aconseguir una navegació intuïtiva que faciliti l’accés a la informació que se cerca.
 • Contingut: pel que fa al contingut en format text, cal tenir en compte que quan llegim en una pantalla tenim menys paciència que quan ho fem en paper. Això vol dir que hem d’adaptar els tradicionals textos de paper a la web. Necessitem un estil més directe. Cal anar amb compte quan introduïm elements d’entreteniment a la pàgina web, com poden ser galeries de fotos, jocs o vídeos, ja que poden fer més lent el funcionament si no existeix una bona programació.
 • Comunitat: formes en què fa possible la comunicació d’usuari a usuari. Algunes empreses faciliten la creació de fòrums de discussió entre els seus usuaris.
 • Clientització: capacitat del web per adaptar-se a diferents usuaris o capacitat que té l’usuari de personalitzar-se el web. Per exemple, alguns portals web com www.yahoo.comwww.hotmail.compermeten personalitzar els continguts en funció de l’usuari que s’hi connecta.
 • Comunicació: formes que faciliten la comunicació web-usuari i usuari-web. És molt comú trobar un accés a l’enviament de correu electrònic, per exemple.
 • Connexió: grau en què el web es vincula a d’altres.

Comerç: capacitat del web per fer transaccions comercials. Un dels principals motius pels quals la gent no fa transaccions a la web és per la manca de confiança. És imprescindible disposar de la possibilitat de fer pagaments segurs

Tenir una pàgina web genera certs avantatges. La creació d’una pàgina web com a suport de comunicació permet:

 • Donar informació precisa, constant i actualitzada dels serveis i productes de l’empresa.
 • Oferir informació addicional que pugui necessitar el client en el format de preguntes freqüents (FAQ).
 • Obtenir resposta dels clients sobre les accions de l’empresa mitjançant qüestionaris en línia.
 • Adaptar el contingut informatiu al tipus de client creant diferents perfils al web.
 • Obtenir informació dels visitants del web a qui considerarem possibles clients futurs. Podem recopilar les dades a partir de formularis de registre, i si accepten rebre informació de l’empresa podem enviar-los informació sobre promocions o esdeveniments organitzats per l’empresa.
 • Obtenir informació sobre les pàgines més visitades del nostre web per poder avaluar la idoneïtat dels continguts.
Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply