Més sobre Facebook Ads: Mobile i Instagram

Facebook Ads: MobileFacebook Ads incorpora diverses opcions a l’hora d’optimitzar anuncis per mòbils, ja que poden variar algunes coses respecte als anuncis per PC, i en el cas de la publicitat a mòbils és important considerar aspectes com el Tipus d’anunci, l’Oferta econòmica i la Pàgina de destinació.

1.- Tipus d’anunci: Caldrà tenir en compte que els anuncis per mòbils només apareixen al timeline, no hi ha l’opció de publicar anuncis a la columna dreta. Tot i això, el disseny de l’anunci es configura de la mateixa manera, però cal tenir en compte l’ús d’imatges (que són més clares a primer cop d’ull).

2.- Oferta econòmica: En cas de publicar un anunci només per mòbils, cal tenir en compte aquest punt, ja que habitualment són més barates les campanyes només per a mòbils que les de PC.

3.- Pàgina de destinació: És imprescindible tenir la web adaptada a mòbils (responsive) si fem una campanya d’aquest tipus. Important també considerar aspectes com el temps de càrrega, la navegació per la pàgina, la fàcil lectura dels continguts i els formularis de contacte adaptats.

Instagram AdsDes del setembre de 2015, la interfície de Facebook Ads ja permet crear anuncis a Instagram, però per fer-ho cal tenir vinculat un compte d ’Instagram i una pàgina de Facebook.

La segmentació dels anuncis es fa amb els mateixos criteris que a Facebook Ads (edat, sexe, ubicació, interessos, etc.).

Instagram permet els següents tipus d’anuncis:

  • Anuncis gràfics: el format estàndard amb imatge, text i botó Call to Action.
  • Anuncis de vídeo: permet promocionar vídeos d’un màxim de 30 segons (de forma orgànica el màxim és de 20 segons).
  • Anuncis carroussel: permet publicar vàries imatges en un imatges en un mateix anunci enllaçades a una Url de destinació.
  • Anuncis als stories: també es poden preparar anuncis perquè apareguin als stories dels usuaris.
  • Anuncis per E-commerce: amb enllaç als productes anunciats.

També es poden preparar anuncis directament al compte d ‘Instagram, sempre que estigui enllaçat amb la pàgina de Facebook, és una via més ràpida que no permet tantes opcions com si es fa des del gestor d’anuncis de Facebook.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply