Marketing digital

Què és el push mobile?

El push mobile és un concepte inherent al ràpid avenç tecnològic que hi ha en aquests moments, sobretot pel que fa a la nova generació de telèfons mòbils, consisteix en un servidor que indica al moment a l’usuari quan té una informació nova, enlloc d’esperar a que l’usuari miri si té noves notificacions

Facebook, la xarxa social “vintage”?

Facebook va ser creat per Mark Zuckerberg el 2004 a la Universitat de Harvard, als Estats Units, l’objectiu inicial era el de ser un anuari digital dels alumnes i un punt de trobada virtual per la comunitat universitària; actualment és una de les xarxes socials més conegudes i utilitzades del món amb més de 1.000 milions d’usuaris, dels quals, la franja d’edat amb més presència a Facebook és la que té entre 25 i 34 anys