Les paraules clau a Google AdWords

Seguint amb la nostra sèrie de posts sobre Google AdWords avui ens agradaria dedicar-ne un de sencer a les paraules clau, un dels elements fonamentals alhora de dissenyar qualsevol campanya de d’AdWords.

keywords IIEn posts anterior ja havíem comentat que és bo crear grups d’anuncis per cada campanya, de manera que per cada un d’aquests hi hagi unes 15 o com a molt 20 paraules clau; alhora d’escollir-les és important tenir també en compte les paraules clau negatives, aquelles per les que no volem que ens trobin, i les concordances que poden ser amples, de frases, exactes, i negatives.

En una concordança ampla els anuncis poden sortir en cerques relacionades amb les paraules clau o amb sinònims; i també amb les variacions com errors d’escriptura, singulars i plurals, paraules derivades, abreviacions, etc., per tant no cal afegir com a keywords les variants de la paraula clau perquè AdWords ja les considera automàticament.

En les concordances de frase els anuncis es mostren si l’usuari cerca la paraula clau exacta i variacions amb altres paraules al davant o al darrera; també en els casos en els que algú busqui una variant de la paraula de concordança de frase. En aquest cas és molt important l’ordre de les paraules, ja que l’anunci no es mostrarà si un usuari introdueix una paraula addicional al mig de la paraula clau.

En les concordances exactes els anuncis es poden mostrar si s’inclouen variants semblants de les paraules clau de concordança exacta i de frase: errors ortogràfics, singulars/plurals, abreviacions, etc. En aquest tipus de concordança els anuncis no es mostraran per als sinònims de les paraules clau de concordança exacta i de concordança de frase.

I en el cas de la concordança negativa els anuncis no es mostren en les paraules clau que s’especifiquin com a paraules amb concordança negativa; es pot especificar si les paraules clau negatives s’apliquen a tota la campanya o a un grup d’anuncis.

Per començar a definir una estratègia de google AdWords és aconsellable començar amb les concordances amples per maximitzar el potencial i controlar el rendiment de les paraules clau per tal d’anar eliminant les que són menys rellevants. També és important revisar un informe anomenat “Termes de cerca” per comprovar quines variants de la paraula han activat l’anunci.

I també és de vital importància mirar molt sovint què està passant amb la campanya de Google AdWords que hem creat i com estan treballant les paraules clau per tal de fer les modificacions que calguin en cada cas!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply