La part final de tota planificació: Calendarització i anàlisi

DOCÈNCIA IVEn l’últim de la sèrie de posts dedicats a aprofundir en la creació de contingut on-line hem de parlar necessàriament de com calendaritzar i programar tot el contingut que volem transmetre i de com mesurar els resultats.

Una bona eina per organitzar el dia a dia dels continguts és el calendari editorial. En aquest document queda assenyalat quan es publicarà un contingut o, dit d’una altra manera, com omplirem els diferents canals. També es pot incloure una menció a qui escriurà, publicarà o promocionarà el contingut si ho fan diferents persones d’un mateix equip editorial.

La forma de recollir aquesta informació pot ser un Excel, un calendari del nostre Outlook o de Google Calendar o una eina específica de gestió de continguts com ara DivvyHQ. També hi ha eines com el connector (plug-in) de WordPress anomenat Editorial Calendar o la programació del gestor de mitjans socials anomenat Hootsuite que ens permetran visualitzar el calendari d’un canal específic.

GOOGLE ANALYTICS IIIPer acabar amb la nostra estratègia de continguts, cal parar atenció a la consecució dels objectius, és a dir, si hem aconseguit el que volíem. Ens haurem de fixar, doncs, en mètriques de negoci com són les vendes o els contactes generats gràcies als continguts.

D’altra banda, també podem mesurar-los segons el canal on es publiquen, com ara les interaccions que s’aconsegueixen a mitjans socials, o del seu consum, com ara trànsit, visitants o enllaços, entre d’altres paràmetres d’analítica web que ens serviran per quantificar-ne els resultats.

Esperem que aquesta sèrie de posts dedicats a aprofundir en la tècnica de creació de continguts en marketing digital us hagin estat útils, com sempre estarem encantats amb totes les aportacions i comentaris que hi vulgueu afegir!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply