La importància de les promocions

Ara que estem en plena època de rebaixes d’hivern, que són una de les promocions per excel·lència, és un bon moment per dedicar tot un post a parlar del valor estratègic d’aquestes accions.

PROMOCIONS IVLes promocions de vendes són una gran eina de marketing que consisteix en la creació d’incentius a curt plaç pels clients i també pels potencials per la compra d’un producte o servei, com per exemple quan es fa un descompte determinat a un producte durant un període de temps, o quan es regala alguna cosa per la compra d’un objecte concert.

La creació o definició d’una promoció sempre estarà lligada al tipus de producte o servei, al públic al que es dirigeix, al sector, i també als objectius que cal aconseguir amb la realització d’aquesta acció.

Les promocions de vendes tenen un gran valor estratègi per aconseguir objectius com augmentar les vendes a curt plaç d’un producte o servei, aconseguir que els consumidors provin un nou producte o servei i deixin el de la competència, reduir estocs, trencar estacionalitats, augmentar la fidelització dels clients, incrementar la participació en el mercat a llarg plaç; i fins i tot en algunes fases dels canals de venda es pot intentar motivar als detallistes perquè incorporin nous productes a la seva oferta i també un esforç més gran que es pot traduir en més espai a les estanteries per aquell producte, o un major recolzament de l’equip de vendes si la promoció està directament adreçada a ells.

Un cop s’hagin definit els elements anteriors caldrà veure com es materialitzarà aquesta promoció que es podrà fer de moltes maneres com entregant gratuïtament mostres, a través de cupons de descompte, a través de tiquets de reembossament, és a dir que en la propera compra es tornaran al client una part dels diners; també a través de preus tancats de packs de productes, de premis i regals publicitaris amb la compra d’aquell producte, descomptes, participacions en concursos, etc.

També caldrà definir en el temps la durada d’aquesta acció, que sempre sol ser d’un període de temps curt i determinat per tal d’incentivar encara més les vendes del producte, així el consumidor final té més la sensació que s’ha d’afanyar perquè allò s’acaba.

Un cop s’han definit tots els elements de la promoció caldrà comunicar-la als diferents targets creant una composició que expliqui amb text i imatge en què consisteix, i utilitzant les eines de comunicació més adequades en cada cas, que en primer lloc poden les pròpies com el punt de venda, les xarxes socials, les newsletters, la web, etc.; i en segon lloc les que el pressupost permeti, ja que es poden insertar anuncis en revistes, diaris, ràdios, televisions, banners, etc., evidentment també dependrà de les característiques del producte o servei i de l’especialització del sector.

I per concloure aquest post ho farem explicant la part final de la creació d’una promoció que hauria de ser l’avaluació i el control, és a dir fer un anàlisi del resultats d’aquella acció per veure si ha estat efectiva i ha complert els objectius marcats en un inici.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply