La gestió dels contactes a Linkedin

Una altra funcionalitat molt interessant de Linkedin és la gestió dels contactes tant corporatius, com personals, que tinguin com a objectiu utilitzar la xarxa per generar leads, construir un circuit de vendes i accelerar-ne el cicle.

Cal tenir en compte que les expectatives dels possibles clients han canviat i els processos de venda s’han fet més lents, i les actituds són més conservadores. Per tant cal pensar en posar en marxa noves estratègies de venda que potenciïn el canvi de prospect a client i que diferenciïn a la marca de la competència. És important destacar que el comprador de B2B (Business to Business) confia de manera cada cop més extensa en els social media i les comunitats online en el procés de compra.

A nivell d’estratègia es poden fer diferents accions:

  • Adaptar el perfil professional enfocant-lo a possibles clients, un enfocament diferent del que visualitza linkedin com a plataforma per Head-Hunters. Es mostra especialment la part d’experiència i se situen com a assessors abans de connectar amb possibles clients (prospects). Linkedin permet escurçar el cicle de vendes, accedir per canals en els que la competència pot ser que no hi sigui, i incrementar les vendes.
  • Cerca de prospects: Trobar contactes / Recopilar informació
  • Relacionar-se amb altres professionals: Compartir informació i coneixements / Participar en grups.
  • Construir xarxa: Connectar amb Clients / Aconseguir presentacions / Inmail

El Linkedin Advanced Search permet accedir a llistes de perfils per contactar d’acord amb combinacions de paràmetres molt completes: sector, empresa, ubicació i altres paraules clau. La versió premium encara té més variables. Un cop obtinguda la llista, revisar els perfils per veure quines poden ser les millors oportunitats. Comprovar si apareixen patrons d’interessos, grups, habilitats, etc., pot ajudar per extrapolar quan es troba un perfil sense informació.

El Save Search permet guardar llistes, així si algú modifica el perfil de Linkedin i entra en els paràmetres de la llista, tens una notificació. És una bona manera d’estar informat sobre els moviments dels potencials clients. La versió gratuïta permet guardar tant sols 3 llistes.

 

 

 

 

Relacionar-se amb altres professionals a Linkedin

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply