Identitat digital versus identitat corporativa

identitat corporativaLa identitat corporativa d’una empresa o negoci és la definició i creació del seu significat i de la seva representació visual a través del logotip, la papereria, la web, els catàlegs, etc,  i que es projecta en totes les seves comunicacions d’una forma coherent, per tal de transmetre realment els valors que hi ha a darrera de la marca i que els públics així ho percebin, perquè la forma com els targets veuen una empresa és la imatge corporativa.

En un entorn de comunicació com el de fa uns anys, basat en un emissor, que era l’empresa, i uns receptors que eren els seus diferents públics, la identitat corporativa d’una organització, si estava ben concebuda i plantejada, podia tenir una certa estabilitat, però el món digital ho ha revolucionat i canviat tot, i ha aparegut el terme identitat digital corporativa, que és la petjada on-line que una marca deixa fruit de la seva interacció a través de la web, del bloc, de les xarxes socials, de les campanyes d’e-mailing, del posicionament en buscadors, de les valoracions i de les interaccions amb els usuaris, etc.

Ara la marca ja no és el que una empresa diu, sinó que és sobretot el que diuen els consumidors,identitat digtial coporativa ja que s’ha passat de mitjà a contingut, de periodicitat a temps real, de unidireccionalitat a interactivitat, de informació a coneixement, però sobretot d’audiències grans i diluïdes a usuaris molt més segmentats, compromesos i apassionats, per tant caldrà que les accions digitals vagin d’acord amb la identitat corporativa per tal de crear la imatge correcta.

Això evidentment comporta canvis significatius en l’estratègia de marketing, ja que encara que l’empresa no tingui cap xarxa social, la seva presència pot ser igualment on-line a través dels comentaris dels usuaris, i en cas que hi sigui una de les primeres qüestions a plantejar serà estar alerta per saber què es diu de la  marca i què es mou en el sector, així hi haurà capacitat per poder reaccionar a temps, per conèixer molt millor al client, per detectar oportunitats i per poder revisar o definir correctament l’estratègia de marketing.

Una altra premissa bàsica en el món digital és que cal aportar valor, ja no guanya qui més comunica sinó qui millor comunica, i el valor aportat és el que farà decidir al consumidor entre un producte o un altre. Ja no és tant important el producte o el serveu que s’ofereix com la definició del benefici que s’aporta.

Per tal que la nostra identitat digital corporativa contingui aquest valor desitjat caldrà que el comportament a les xarxes tingui en compte les normes generals que hi ha, i les més importants són:

  • No es podem limitar a parlar de la nostra marca, cal explicar coses interessants sobre el sector, sobre les tendències, sobre els estudis, etc.
  • Cal crear contingut entorn a la nostra marca
  • Cal buscar la interacció
  • I cal parlar del present!
Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply