Facebook Ads

facebook adsActualment hi ha bastanta polèmica entorn a facebook i als seus anuncis, ja que com aquesta és precisament la font dels seus ingressos cada vegada és més complicat per una fanpage ser visible orgànicament parlant, és a dir publicant posts sense pagar res de res, ja que el gran facebook redueix considerablement la visibilitat d’aquests.

Per aquest motiu hi ha el servei de facebook Ads, és a dir anuncis dins de la pròpia plataforma, cosa que vol dir que són visibles únicament pels usuaris de facebook, no per usuaris de google, o d’altres xarxes socials.

Ja vam dedicar un post a comparar Google Adwords i Facebook Ads, i una de les conclusions que en vam extreure, que es confirma amb la pràctica diària, és que la mecànica per configurar un anunci a facebook és més senzilla que per configurar una campanya a Google AdWords, però la visibilitat també és més reduïda i els anuncis no apareixen fruit d’una busca concreta com en el cas de google, i això els pot fer perdre efectivitat.

Simplificant una miqueta des de facebook podem crear tres modalitats d’anuncis:

  • Promocionar una pàgina de facebook
  • Promocionar un post o un esdeveniment de la pàgina de facebook
  • Promocionar una pàgina web

facebook ads IIEscollir un tipus d’anunci o un altre dependrà com sempre dels objectius que es busquin, si el que es vol és fer créixer la comunitat de seguidors d’una fanpage el més adequat és anunciar-la directament; si per altra banda es pretén augmentar la visibilitat d’un post o d’un esdeveniment per publicitar el seu contingut, l’opció més adient és promocionar-lo, i si el que es vol és donar a conèixer la web corporativa als usuaris de facebook caldrà fer un anunci de la web.

És important comentar que el pressupost per dur a terme aquestes inversions és bastant assequible, ja que el cost de promocionar tant una pàgina de facebook, com una web, va des dels 4 € al dia, amb el que es poden aconseguir entre 8 i 33 seguidors, fins a 16 € al dia obtenint entre 33 i 132 seguidors, i es pot programar l’anunci pels dies que es vulgui, fins i tot es pot deixar indefinidament.

Per anunciar un post del mur cal invertir un mínim d’un 1 € al dia i el màxim el determinada cada usuari, quan es configura aquest anunci es pot escollir un target concret, basat tant en zones geogràfiques, com en edats, com en gèneres, com en interessos concrets, i això també determina el nombre de persones a les que es pot arribar amb el pressupost marcat.

Com que actualment els posts publicats de forma orgànica no són gaire visibles, és interessant tenir en compte l’opció dels facebooks Ads per poder comunicar de forma efectiva els continguts al target desitjat!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

(1) Comments

Leave a Reply