Els cercadors

En l’actualitat, per a la major part dels usuaris, la principal entrada a Internet són els cercadors, a part de les xarxes socials. No obstant això, totes aquelles accions que estan dins del procés de decisió de compra per part de l’usuari i es duen a terme en un entorn en línia comencen eminentment als cercadors.

GOOGLE ANALYTICS IIISegons dades de Comscore, l’any 2010 cada minut es va realitzar al món una mitjana de 29 milions de consultes als cercadors. Així doncs, si volem que el nostre negoci tingui visibilitat al canal en línia hem de tenir una bona presència als cercadors. Ocupar les primeres posicions equivaldria a tenir el nostre negoci en un entorn no digital en ple Passeig de Gràcia.

Existeixen molts cercadors. A l’hora de decidir en quin o quins mercats volem desenvolupar el nostre negoci haurem d’analitzar quins són els cercadors més utilitzats als nostres països objectiu. Google és el gran dominador a la majoria; per exemple, a l’Estat espanyol té una quota del 95%. Malgrat tot, hi ha països com Xina on el líder és Baidu; o a Rússia, tot i que Google és el líder amb una quota de quasi el 60%, hi ha un actor molt important a tenir en compte com és Yandex, amb un 40% de les cerques. Per a poder analitzar la informació dels diferents països un recurs molt útil és StatCounter (http://gs.statcounter.com).

La disciplina que s’encarrega de guanyar visibilitat als cercadors es coneix com a SEM (Search Engine Marketing)*. Aquesta és la suma de dues disciplines: SEO (Search Engine Optimization)* i PPC (Pay per Click)*. Podem dir, doncs, que:

SEM: SEO +PPC

El SEO s’encarrega del posicionament natural dels webs per a determinats criteris als cercadors. En aquest cas, aquesta estratègia no té un cost directe cada vegada que un usuari fa un clic sobre el resultat.

El PPC fa totes les accions necessàries a fi que, per a determinats criteris de cerca, el web sobre el que es treballa surti als anuncis patrocinats del cercador. Cada vegada que un usuari fa un clic sobre un d’aquests resultats té un cost sobre l’anunciant que ha de pagar al cercador. Quant al posicionament a cercadors, existeix una gran diferència de tràfic aconseguit si som el primer resultat orgànic o el darrer; ser primer té una gran importància

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply