El preu dels productes a prestashop

Quan s’especifiquin els temes relatius al preu cal tenir en compte:

preu productesPreu majorista sense IVA: Preu de fàbrica per poder calcular el marge de benefici.

Preu de venta sense IVA

Regla d’impostos: Els impostos aplicables al producte, caldrà escollir entre els disponibles,
si cal crear-ne un caldrà fer click a “Crear” i això es realitza a menú: “Localització”, pàgina
“Regles d’impostos”.

Preu de venta amb IVA

Preu unitari

Mostrar logo i text “de rebaixes” a la pàgina del producte i en el catàleg de productes: cal marcar aquesta casella per mostrar que el producte està de rebaixes, tant a la pàgina del producte com en el catàleg de productes.
Preu de venta final: Aquest preu s’haurà actualitzat a mesura que s’hagin omplert tots els camps.

Al completar aquest informació s’haurà finalitzat la informació essencial del producte i per tant ja es podrà posar a la venda si es desitja. De totes maneres hi pot haver informació complementària que pot ser de gran utilitat.

En el cas que interessi canviar el preu total del producte en funció de la quantitat de productes que compri el client, o el grup d’usuaris al que pertany, el país, etc., es pot fer a la pestanya “Preus” i a l’opció “Preus específics”.

preus específicsCaldrà fer click a “Afegir un preu específic” i apareixerà un formulari amb les següents
opcions:
Per: Això permet especificar amb detall a quins grups s’aplicarà aquest preu, incloent el tipus de divises, països o fins i tot grups de clients.

Clients: Es pot definir si el preu especial va dirigit a tots els clients o tan sols a alguns, per seleccionar-ne uns de concrets cal començar a escriure les primeres lletres de “nom i cognom” dels clients i seleccionar els que es vulgui.

Disponible a partir de: Així pot definir un rang de dates entre les quals el preu de descompte estarà disponible, al fer click en cada selector s’obrirà un calendari, el que simplifica el procés.

A partir de “X” unitats: Conté el valor del número d’unitats a partir de els quals el descompte serà aplicat. Per defecte està establert a “1”, cosa que significa que
s’aplicarà a qualsevol quantitat.

Preu del producte (sense IVA): Aquí és on es pot establir un preu arbitrari, independentment dels càlculs i els preus regulars. Cal mantenir aquest camp a “0” si es vol usar el preu per defecte.

Deixar un preu base: Cal marcar aquesta casella per restablir el camp “Preu del producte (sense IVA)” i evitar la seva edició.

Aplicar un reducció de: El descompte que s’aplicarà un cop el client ha escollit una quantitat de producte. Cal utilitzar el selector per ajustar el tipus de descompte (ja sigui un import fix, o un percentatge del preu per defecte).

Un cop escollits tots els valors caldrà fer click a “Guardar i quedar-se”: el resum de la configuració de descompte apareixerà a continuació, i el descompte serà immediatament visible a la botiga on-line. Si es vol eliminar un valor cal fer click a l’icona de la paperera de la taula.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply