Dos exemples de Quadre de Comandament Integral

Per finalitzar aquesta sèrie de posts sobre el QCIP, anem a parlar de dos exemples de Quadre de Comandament Integral.

El primer és per un departament de Recursos Humans, on hi ha el tipus de preguntes que els membres del departament es podrien formular per tal de consensuar els indicadors de seguiment de l’activitat. Cada una de les perspectives lògicament s’aplica a l’activitat del Departament; així, per exemple la perspectiva dels clients és refereix als clients interns de l’empresa, igual que els resultats finals han de ser els que el Departament globalment ofereix al conjunt de l’organització.

PERSPECTIVA FINANCERA O

DE RESULTATS FINALS

Indicadors respecte a:

– Assoliment d’objectius i

Estratègies d’empresa.

– Resultats finals d’eficiència de l’activitat

organitzacional.

PERSPECTIVA CLIENTS

Com incrementar el valor amb

el qual els Clients…

-…ens perceben?

– …perceben els nostres productes / serveis?

PERSPECTIVA DE FORMACIÓ

Indicadors respecte a què

hem de :

– millorar,

– aprendre,

– canviar,

– innovar…

PERSPECTIVA PROCESSOS

Indicadors respecte a :

– què hem de fer per tal que els

clients ens percebin…

El segon quadre mostra un exemple concret del tipus d’indicadors que podria seguir un Departament de Recursos Humans. L’exemple es basa en un Departament de RH d’una Unitat de Negoci que pertany a una empresa multinacional de disseny de productes d’alta de tecnologia. L’objectiu corporatiu és aconseguir incrementar el nombre de patents anual. La Unitat de Negoci en qüestió realitza, entre d’altres funcions la de R+D+i per a tot el grup. El quadre que es presenta focalitza com el Departament de RH pot ajudar a assolir els objectius corporatius a partir de mesurar la seva activitat de suport a aquesta funció.

PERSPECTIVA FINANCERA O

DE RESULTATS FINALS

– Increment anual de

projectes acceptats per la

Central.

PERSPECTIVA CLIENTS

Ser percebuts per la Central

com la planta amb la R+D

més eficient de la

multinacional en el seu

segment de producció.

PERSPECTIVA DE FORMACIÓ

Increment de:

– Punts de trobada

setmanals per a sessions

d’interaprenentatges.

– Millores introduïdes en els

dissenys dels prototips

com a conseqüència de

l’interaprenentage.

PERSPECTIVA PROCESSOS

– Articular l’equip de Projectes

(Compres, Qualitat, R+D,

Enginyeria, Operacions,

Logística, RH), de manera

que puguin oferir-se ratios

de costos / qualitat i

terminis més competitius.

Esperem que tota aquesta sèrie de posts serveixen per veure que realment tots els departaments de l’empresa haurien d’estar enfocats a aconseguir uns objectius comuns, ja que si cada un va per separat l’empresa no tindrà una orientació real al client, si no sobre sí mateixa.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply