2021 Delivered to Associació de Perruquers d'Osona

Aquest mes de març hem fet una nova edició del taller d’Instagram online, en aquest cas per l’Associació de Perruquers d’Osona, es tracta d’un curs de curta durada, de 6 hores repartides en classes d’una hora mitja cada, per explicar com treure el màxim profit d’Instagram, i saber utilitzar i optimitzar totes les seves funcionalitats.

La primera part del curs la dediquem a explicar com plantejar una estratègia per cada marca, per tal de saber què és el que es vol aconseguir, a qui cal dirigir-se, i com fer-ho, expliquem com preparar un calendari editorial, i també com plantejar la creació de contingut per publicar a Instagram.

Durant el curs donem molta importància a la preparació del compte, diferenciant entre comptes professionals i perfils personals, a la imatge de perfil, a la bio, a les dades de contacte, i als highlights o destacats que es poden fixar al feed. També expliquem la necessitat de tenir el compte professional enllaçat amb una pàgina de facebook, per poder utilitzar eines com els anuncis, les estadístiques, o poder crear un Instagram Shopping.

Després expliquem com és i com funciona Instagram, a on es pot trobar cada funcionalitat, com preparar be un compte professional perquè ajudi a aconseguir objectius, perquè serveix cada apartat i com aprofitar al màxim el feed, els stories, els Reels, els directes, els vídeos IGTV, etc. Cada una d’aquestes funcionalitats d’Instagram té el seu propi funcionament, les seves característiques de publicació, les seves freqüències, i les seves particularitats, per tant és molt important explicar bé què es pot fer amb cada secció.

També mostrem a on es poden trobar les dades estadístiques d’aquesta xarxa socials, per tal de poder analitzar què passa i fins a on arriben les publicacions, com és el públic que segueix la marca, i quins són els dies i les hores de màxima interacció.

Finalitzem el curs parlant d’algunes Apps i aplicacions molt interessants, que poden ser de gran ajuda per gestionar un compte d’Instagram, i per poder crear contingut i històries originals, que permetin connectar i fidelitzar amb el target desitjat.

Des d’aquí donem les gràcies a l’Associació de Perruquers d’Osona per encarregar-nos aquest curs d’Instagram!