2019 Delivered to Aid Palmes http://www.aidpalmes.com/

Un dels últims treballs que hem realitzat és el Pla estratègic i gestió de facebook i Instagram per la marca Aid Palmes de Cerdanyola del Vallès. Es tracta d’una empresa, creada des de fa gairebé 20 anys, que ofereix serveis de project management (gestió integral de projectes) en el sector de la construcció, de manera que pot gestionar de forma integral qualsevol tipus d’obra, rehabilitació i acondicionament, des del principi fins al final.

Logo Aid Palmes

La planificació estratègica és clau per poder gestionar correctament qualsevol eina de marketing, comunicació o social media, i per aquest motiu sempre recomanem començar els nostres serveis fent aquesta tasca, que consta dels següents punts:

Anàlisi i diagnosi de l’estat actual de la marca i de les xarxes socials utilitzades.

Anàlisi de les tres principals marques de la competència online.

Anàlisi i definició del públic objectiu de la marca.

Definició dels objectius qualitatius i quantitatius que es volen aconseguir amb les xarxes socials.

– Definició de l’estratègia online que se seguirà per aconseguir els objectius marcats.

Definició i calendarització de les diferents publicacions i accions digitals que es realitzaran.

Com es pot veure el pla consta principalment de la part analítica, per veure quina és la situació i diagnòstic de la marca en el seu mercat, i tenint en compte les tres principals marques de la competència; i també de la part operativa, en la que fem la proposta concreta de la eines de marketing que poden ser més efectives per aconseguir els objectius marcats.

En aquest cas i després d’haver fet el pla estratègic, ara començarem a treballar facebook i Instagram, dues xarxes socials òptimes per arribar al client final, i per poder donar a conèixer i posicionar la marca Aid Plames; per fer-ho tenim una calendari editorial amb el tipus de contingut que es publicarà cada dia. Si voleu veure com treballem podeu seguir a @aidpalmes online!

Aid Palmes