2020 Delivered to Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

Fira de la TorradaUn dels últims projectes que hem entregat ha estat el Pla de de promoció per l’edició de la Fira de la Torrada del 2021, un esdeveniment organitzat per l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, al Bages, que fa 6 anys que es duu a terme, i actualment es vol treballar perquè aquesta Fira ocupi un lloc a l’agenda de tardor de la Comarca del Bages, i sigui un referent de promoció del territori, a través del producte local i de proximitat, lligat al valor del paissatge natural.

 

La fira de la Torrada contribueix a la valorització del patrimoni natural, agroalimentari i cultural. Aquesta fira gaudeix d’un programa ampli d’activitats que any rere any va creixent, i s’ha desenvolupat aquest pla per definir les accions de comunicació i promoció necessàries per poder donar a conèixer la fira al públic desitjat i consolidar-la.

Perquè aquesta comunicació sigui efectiva, cal una bona planificació prèvia i un bon desenvolupament estratègic de continguts i accions comunicatives, i aquest és l’objectiu del pla de comunicació.

Per poder desenvolupar-lo hi ha hagut una primera part d‘anàlisi de l’esdeveniment, de la marca, del públic objectiu al que es vol arribar, i s’ha fet benchmarketing analitzant tres marques de fires ja consolidades; a partir d’aquí s’ha creat un DAFO amb els punts forts i el dèbils de la fira, i les oportunitats i amenaces que presenta l’entorn, i s’han definit els objectius que es volen aconseguir.

I a partir d’aquests punts i de la proposta de posicionament hem dissenyat una estratègia de comunicació, i hem proposat les eines de marketing online que creiem que són les més adequades per poder aconseguir els objectius de promoció i comunicació de l’edició del 2021 de la Fira de la Torrada de Sant Salvador de Guardiola.

Cal tenir en compte que la comunicació de qualsevol esdeveniment s’ha de treballar abans, durant i després. Cada actuació de la Fira de la Torrada i de les accions que se’n planifiquen, necessitarà una acció de comunicació específica i adaptada al contingut de la Fira i de l’acció en concret.