2022 Delivered to Laso impermeabilitzacions https://www.lasoepdm.com/

Laso impermeabilitzacionsUn dels projectes en els que estem treballant en aquests moments és en la marca Laso impermeabilitzacions, una empresa familiar dedicada al món de la impermeabilització des de fa 33 anys, i que ens va encarregar la realització d’un pla de màrqueting per poder fer més passos en la seva estratègia empresarial i aconseguir nous objectius en els propers anys.

Actualment la marca ven de forma directa, a particulars i a instal·ladorslàmines impermeabilitzants EPDM al tall, i disposen de poques eines de màrqueting, ja que històricament l’empresa ha estat coneguda pel boca orella, és a dir, per la recomanació directa.

Les principals solucions que ofereix Laso són:
• Subministrar i/o col·locar una làmina impermeabilitzant de qualitat i amb l’assessorament d’un professional.
• Rapidesa en l’execució, qualitat en el material i garantia de la feina feta.
• Disponibilitat al telèfon 365/24.
• Ofereixen un bon servei i saben el què fan perquè tenen molta experiència.
• Preu tancat i competitiu, rapidesa a l’hora d’anar a fer la feina.
• Empresa familiar i propera.
• Les petites reparacions són feines que altres empreses de la competència no fan.

Actualment l’empresa vol fer un pas més, són conscients que tenen 32 anys d’experiència, i que durant els primers 20 anys va fer una venda exclusiva per preu. Actualment volen buscar aquests nous tipus de clients que valoraran més les solucions i el valor afegit de la marca, i també volen planificar de forma estratègica les opcions per poder aconseguir els seus objectius, per aquests motius ens va encarregar el pla de màrqueting, que ja hem finalitzat i entregat, i que marca les properes accions a fer i les eines a utilitzar per poder aconseguir aquestes fites futures.

Una de les primeres accions que ja s’ha fet ha estat encarregar a una dissenyadora gràfica la renovació de la imatge corporativa de la marca, que serà el punt de partida per poder crear i dissenyar altres eines de màrqueting digital, importants per poder aconseguir els objectius de l’empresa; actualment estem treballant en la creació d’una nova web, que serà la base de l’estratègia digital de Laso impermeabilitzacions, quan estigui finalitzada us mostrarem el resultat!